Maaseutuliikenteen ajankohtaiswebinaari

Maaseutupolitiikka
Maaseutumaisema linja-auton ikkunasta

Mitä tekee ”kyläsairaanhoitaja”? Miten matkailijoiden liikkumista harvaan asutuilla seuduilla voisi helpottaa? Miten etätyöskentelyn lisääntyminen vaikuttaa maaseudun liikennevirtoihin? Ihmisillä ja yrityksillä on monia syitä liikkumiseen ja kuljetuksiin, joten sitä myös kehitetään monella rintamalla. Maaseutuliikenteen ajankohtaiswebinaarissa aihetta käsiteltiin eri näkökulmista. Esityskalvoja ja videotallenteen löydät alta!

* Ikääntyvän väestön halutaan asuvan kotona mahdollisimman pitkään, joten tarve liikkuville palveluille ja paine niiden järjestämiseen kasvaa. Pirkanmaalla toteutetussa hankkeessa on tarkasteltu kannattaako tien päälle lähteä sote-palvelun, sote-asiakkaan vaiko sote-ammattilaisen. Selvityksen perusteella suositellaan ”kyläsairaanhoitajien” ammattiryhmän perustamista.

* Etätyömahdollisuuksien lisääntymisen myötä monipaikkainen arki on yleistynyt. Se puolestaan voi lisätä liikkumistarpeita ja liikennettä. Pohjois-Savossa on kerätty tietoa monipaikkaista arkea eläviltä ihmisiltä heidän liikumistarpeistaan, -tavoistaan ja -toiveistaan. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kestävän liikenteen lisäämisessä.

*Suomessa on maaseutualueita, joilla vierailee paljon kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita. Monta eri liikkumistapaa sisältävät matkat ovat kuitenkin haaste: kuinka matkatiedot ja tarvittavat liput olisi helppo hankkia? Digitaalisten palveluiden sujuvoittamisessa on suuri potentiaali: tiedon hakemisen ja matkojen maksamisen sujuvoittaminen voi lisätä matkailua sekä kasvattaa matkailijoiden seudulle tuomia tuloja. 

* Itäisen Uudenmaan haja-asutusalueiden liikennepalveluita on kehitetty käyttäjälähtöisesti, eli kysymällä alueen asukkailta millaisia liikennepalveluja he tarvitsevat ja toivovat. Ideoiden perusteella Smart Countryside Mobility -hankkeessa on luotu palveluprototyyppejä, joiden avulla joukkoliikennetarjonta palvelisi paremmin paikallisia tarpeita.

Webinaarin järjestäjänä toimi maaseutupolitiikan TUUMA-verkosto / Vaasan yliopiston InnoLab.


Ohjelma

Tervetuloa!
erityisasiantuntija Heli Siirilä, maaseutupolitiikan TUUMA-verkosto/Vaasan yliopiston InnoLab

Smart Countryside Mobility - liikennepalveluiden kehittäminen osallistavin menetelmin projektipäällikkö Harri Miinin, Metropolia AMK
Esityskalvot

Miten tietoa monipaikkaisten liikkumisesta voidaan kerätä ja hyödyntää?
projektipäällikkö Maria Puustinen ja asiantuntija Ville Keränen, Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtaminen -hanke, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Esityskalvot

FIT ME! -hankkeen matkailuliikkumisen kokeilut harvaan asutuilla alueilla
erikoistutkija Olli Pihlajamaa, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Liikkuvat sote-palvelut  
lehtori Elina Harju, TAMK/Tampereen Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Esityskalvot

Videotallenne webinaarista katsottavissa ma 5.6.2023 saakka (videota ei ole tekstitetty)

Lisätietoja:

  • Siirilä, Heli

    TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab

    Sähköpostiosoite: heli.siirila@uwasa.fi
    Puhelinnumero: +358 294 498 557