EU takaa yhteiskunnallisten yritysten lainariskejä

Uutinen
Päiväkodissa

Komissio ja Euroopan investointirahasto pyrkivät helpottamaan yhteiskunnallisten yritysten lainansaantia. Viime vuonna Suomeen rantautui Euroopan investointirahaston yhteiskunnallisten yritysten takausmekanismi(EaSI). Se luo mahdollisuuksia myös pienille yhteiskunnallisille yrityksille.

Komissio ja Euroopan investointirahasto pyrkivät helpottamaan pienten yhteiskunnallisten yritysten lainansaantia. Viime vuonna Suomeen rantautui Euroopan investointirahaston yhteiskunnallisten yritysten takausmekanismi(EaSI). Se luo mahdollisuuksia myös pienille yhteiskunnallisille yrityksille.

Julkinen raha toimimaan maksimaalisen tehokkaasti

EaSI-mekanismin avulla pyritään saamaan julkinen raha toimimaan maksimaalisen tehokkaasti yhdessä yksityisten investointien kanssa
(lue lisää täältä). Takausmekanismissa investointirahasto sitoutuu takaamaan osan ylimääräisestä riskistä lainahanojen avaamiseksi yhteiskunnallisille yrityksille. Pienemmätkin toimijat voivat saada tavallista paremmin ehdoin rahoitusta yhteiskunnallisten yritysten ja osuuskuntien investointeihin. Suomessa on tällä hetkellä yksi käynnissä oleva ohjelma, joka hyödyntää EaSI –mekanismia (lue lisää täältä).

Komission puolelta nähdään potentiaalia – toteutus yksityisten rahoituslaitosten vastuulla

Komission yhteiskunnallisten yritysten asioista vastaava virkamies Risto Raivio näkee paljon potentiaalia suomalaisen yhteistyön kehittämiselle yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen osalta: ”Jo nyt Suomessa avattujen investointiohjelmien avulla rahoitusta voidaan tarjota jopa sadalle yhteiskunnalliselle yritykselle".

Risto Raivio

Rahoitusmekanismin käytännön toteutus on yksityisten rahoituslaitosten vastuulla ja komissio käy jatkuvasti neuvotteluja uusien paikallisten toteuttajien kanssa. Raivion mukaan suuremmatkin eurooppalaiset pankit ja rahoituslaitokset näkevät nykyisin yhteiskunnalliset yritykset varteenotettavina investointikohteina; asenteissa ja näkökulmissa on viime vuosien aikana tapahtunut selvä muutos rahoitusalalla.

Mahdollisuuksia myös maaseudulla toimiville yhteiskunnallisille yrityksille

Ensimmäisessä Suomessa lanseeratussa rahoitusohjelmassa on huomioitu maaseudun näkökulmaa: rahoituksen tarjoajan mukaan ”… maaseudulla ja syrjäisillä kaupunkialueella toimivien suomalaisten mikroyrittäjien ja yhteiskunnallisten yritysten kilpailukyky paranee ja ne voivat menestyä”.

Suora yrityslaina voi joissakin tapauksissa olla sopivampi investointien toteuttamismuoto niille pienille yhteiskunnallisille yrityksille, joille pienemmätkin EU-rahoitteiset hankkeet saattavat olla liian vaativia tai aikaa vieviä hallinnoitaviksi.

Tulevaisuudessa EaSI –ohjelman kaltaista takausmekanismia ollaan mitä ilmeisimmin laajentamassa myös muihin mm. sosiaalisia innovaatioita käsitteleviin ohjelmiin ja rahoitusmekanismeihin EU:n ja etenkin Euroopan investointirahaston piirissä.

Uusia työkaluja Leader-toiminnan rinnalle

EaSI –mekanismi tuo yhteiskunnallisten yritysten kehittämiseen uusia mahdollisuuksia perinteisen Leader-toiminnan rinnalle. Maaseudun yhteiskunnallisten yritysten näkökulmasta kaikki uudet avaukset ovat enemmän kuin tervetulleita. Toisaalta helpommat lainaehdot saattavat mahdollistaa nykyistä suurempien hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamisen yhteiskunnallisille yrityksille.

Arvopohjaiselle yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle, yhteisyrityksille ja osuuskunnille on ikääntyvässä Suomessa päivä päivältä enemmän tilausta. Vielä kun saataisiin useampi suomalainen rahoituslaitos mukaan näihin EU-ohjelmiin, vaikka jokin sellainen jonka konttorit vielä nykyäänkin maaseutupaikkakunnilla laajasti sijaitsevat.”
  • Koski, Eero

    Erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan Osaaminen- ja työllisyys OTE -verkosto / opetus- ja kulttuuriministeriö

    Sähköpostiosoite: etunumi.sukunimi@minedu.fi
    Puhelinnumero: 050 3585 493