HAMA-verkosto: Harvaan asuttujen alueiden mahdollisuudet nostettava kansallisen politiikan keskiöön

Uutinen
Talvimaisema

Maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun verkosto on julkaissut eduskuntavaaliteemansa. HAMA-verkosto korostaa harvaan asuttujen alueiden osaa Suomen kilpailukyvyn kehityksessä. HAMA-alueella sijaitsee valtaosa Suomen luonnon aineellisista ja aineettomista raaka-aineista. Työikäisen väestön eläköitymisen myötä harvaan asutuilla alueilla on tällä hetkellä vakava työvoimapula, mikä vaikuttaa raaka-aineiden jatkojalostuksen ja matkailun kasvun mahdollisuuksiin.

- Haluamme nostaa eduskuntavaaleihin keskusteltavaksi keskeiset teemat, jotka koskevat harvaan asuttuja alueita. Maaseutu ei ole riippakivi vaan kansallinen voimavara, korostaa HAMA-verkoston puheenjohtaja Tytti Määttä.

Verkosto tuo eduskuntavaaliteemoissa esille muun muassa kilpailuhaittoja, joita alueella toimivilla yrityksillä on sijainnista johtuen. Nämä ovat esimerkiksi pitkät etäisyydet, tieverkon huono kunto ja investointien vakuutusarvon mataluus. Verkosto katsoo, että kilpailuhaittoihin pystytään vaikuttamaan ja myös poistaa. Mallia voidaan verkoston mukaan ottaa Norjan aluepolitiikasta.

HAMA-alueen erityispiirteenä on lisäksi vähenevä ja vanheneva väestö, mutta samalla rikas kansallinen kulttuuriperinne, yhteisöllisyys ja elävä luontosuhde. Näitä erityispiirteitä tulee vaalia ja korostaa myös kansallisessa politiikassa.

Harvaan asutun maaseudun verkoston eduskuntavaaliteemat ja suositukset hallitusohjelmaan ovat:

 1. Infrastruktuuri kuntoon. Nopea laajakaista kaikille. Teiden kunnosta huolehdittava.
 2. Yritysten toimintaedellytyksiä tulee parantaa. Kuljetustuki säilytettävä.
 3. Poliisin tehtävänä on turvata kansalaisten turvallisuus kaikkina aikoina kaikkialla Suomessa. Säädettävä minimivasteaika poliisin A-hälytystehtävissä.
 4. Koulutusmahdollisuudet alueella on turvattava: toisen asteen koulutuspaikka saavutettavissa lähellä kotikuntaa; koulutuksen järjestäjän autonomia säilytettävä; riittävä rahoitus koulutuksen järjestäjälle koulutuksen järjestämiseksi; lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus taattava rahoitusuudistuksen yhteydessä; AMK ja yliopistokoulutusta tarjottava jokaisessa maakunnassa.
 5. Luodaan verohuojennusjärjestelmä harvaan asutulle maaseudulle. Etätyön edellytyksiä parannettava. Valtionhallinnossa siirryttävä käytäntöön, jossa lähtökohtana on hajautettu työ ja oman työpisteen valinta.
 6. Metsähallituksen luontopalvelujen rakennetun infrastruktuurin kunnossapidon korjausvelka katettava. Kansallinen erämatkailuohjelma Suomeen.
 7. Harvaan asutun alueen luonnonvarojen aineellisesta ja aineettomassa hyödyntämisestä alueelle tulee jäädä osa tuloista: Kuntien saatava asianmukainen korvaus valtion päättämistä suojelutoimenpiteistä sekä riittävä korvaus hakkuista, joita valtion mailla suoritetaan. Otetaan käyttöön kaivosvero. Kaivosveron tuotto kohdistetaan paikalliselle kunnalle ja perustettavan kaivosympäristörahaston pääomaksi.
 8. Maaseudun yhteisöjen ja yritysten kehittämistoiminta turvattava. EU-rahoituksen tulee suuntautua nykyistä ohjelmakautta voimakkaammin harvaan asutuille alueille.
 9. Maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) tulee ottaa osaksi julkisen palvelulupauksen määrittelyä. Valtionosuusuudistuksessa syrjäisyyskerroin säilytettävä.
 10. Harvaan asutulta maaseudulta ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään: Liikennebiopolttoaineen jakeluverkkoa tulee laajentaa ja kehittää mm. mahdollistamalla biokaasun ulosmyynti myös maatiloilta riippumatta investoinnin rahoituslähteestä mikä tahansa; Sähköautojen latausasemaverkkoa tulee laajentaa harvaan asutulla maaseudulla, mikä edistää elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia, mm. matkailua; Kuntia tulee vahvasti kannustaa vähähiilisyyttä edistävään toimintatapaan; Lähiruoan jalostamista paikallisesti helpotettava, kotimaisen tuotannon kannattavuudesta huolehdittava; Puurakentamisesta laadittava kansallinen suositus.
 11. Bonusesitys: Valtioneuvosto asettamasta harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisesta työryhmästä tulee luoda eduskuntaan pysyvä verkosto.

Verkoston tiedotustilaisuus on katsottavissa ja teemat myös luettavissa verkoston Faceook-sivulta https://www.facebook.com/harvaanasuttu/

Harvaan asutun alueen verkosto on Suomen johtava asiantuntijaverkosto maan harvaan asuttujen alueiden liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää verkoston toiminnasta täältä: http://www.maaseutupolitiikka.fi/hama.

 • Lukkari, Tarja

  HYMY-verkoston erityisasiantuntija / Kajaanin ammattikorkeakoulu

  Sähköpostiosoite: tarja.lukkari@kamk.fi
  Puhelinnumero: 0400 372 082

  Harvaan asuttu maaseutu, kylien kehittäminen, kunta-kylä -yhteistyö, yhteisöllinen kehittäminen.

 • Määttä, Tytti

  Puheenjohtaja, Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto / Kuhmon kaupunginjohtaja

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kuhmo.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)44 725 5220