Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä: Harvaan asuttujen alueiden menestyminen tärkeää koko maalle

Uutinen

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä luovutti tänään loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle. Raportti sisältää yli 40 toimenpide-esitystä, jotka toteutuessaan vahvistavat maan harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta. Toimenpiteillä lisätään kyseisillä alueilla asuvien ihmisten hyvinvointia ja siellä toimivien yritysten mahdollisuuksia menestyä.

Työryhmän toimenpide-esityksiin kuuluvat muun muassa paikkariippumattoman työskentelyn edistäminen, poliisipalveluiden saatavuuden turvaaminen koko maassa erityisesti hälytystehtävien osalta sekä elinikäisen oppimisen edistäminen harvaan asutuilla alueilla.

- Harvaan asuttujen alueiden menestyminen on keskeinen tavoite koko Suomen menestymisen kannalta, totesi Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtajana toimiva ministeri Leppä luovutustilaisuudessa.

- Alueilla asuvien ihmisten hyvinvointi ja siellä sijaitsevien luonnonvarojen kestävä käyttö ja hyödyntäminen koko maan hyvinvoinnin lisäämiseksi on nostettava politiikan keskiöön, mikä tämä raportti myös tekee, sanoi ministeri Leppä, joka on tyytyväinen työryhmän yksimielisyyteen toimenpiteisiin liittyen.

Työryhmä painottaa, ettei harvaan asuttu alue ole yhtenäinen vaan tilastojen keskiarvojen taakse piiloutuu niin menestyviä alueita kuin vähemmän hyvinvoivia alueita. Lisääntyvä monipaikkaisuus alueilla tulee huomioida nykyistä paremmin.

Valtaosa toimenpiteistä mukana hallitusohjelmassa, toteutuksen seuranta tärkeää

Työryhmän puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Anne Kalmari totesi, että valtaosa toimenpiteistä on otettu mukaan pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan.

- Parlamentaarinen työryhmä perehtyi lähes kahden vuoden ajan harvaan asuttujen alueiden haasteisiin hakien niihin ratkaisuja kuulemalla asiantuntijoita muun muassa väestökehityksestä ja monipaikkaisuudesta, infra­struktuurista ja innovaatioista, yrittämisestä ja työllisyydestä, palveluiden keskittymisestä ja biotaloudesta. Parlamentaarisin toimin edistettäviä ja laajaa parlamentaarista tukea nauttivia ratkaisuja löytyi niin verotuksellisista keinoista, alueellisista tuki­mahdollisuuksista, normien purusta, lainsäädännön muutoksista, uusista toimintatavoista kuin rahoituksen lisäämisestä, totesi Kalmari.

Työryhmä painottaa esitysten toteutuksen seurantaa. Tavoitteena on, että harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiin keskittyvä parlamentaarinen työ jatkuisi neuvottelukuntana, joka seuraisi esityksen mukaan loppuraportissa ja hallitusohjelmassa olevien toimenpiteiden edistymistä. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluisi myös vastata siitä, miten vuoden 2020 valtion talousarvioesityksessä esitetty, harvaan asutulle maaseudulle kohdennettu ja alueen kokeiluhankkeisiin varattu 4 miljoonan euron myöntöraha tulee kohdentaa.

Työryhmän varapuheenjohtaja, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä elää harvaan asutun maaseudun arkipäivää. Yksi keskeisimmistä, jokapäiväisistä haasteista tällä hetkellä on osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen myös näillä alueilla.

- Tulevaisuuden paikkariippumaton työ mahdollistaa asiantuntijatyön tekemisen maaseudulta. Samaan aikaan paikkasidonnaisen osaavan työvoiman saatavuus tulee turvata alueen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Keskeistä on, että alueella on saatavilla toisen- ja korkea-asteen koulutusta vaikkapa Ruotsin mallin mukaisissa oppimiskeskuksissa. Tärkeää on saada liikkeelle innovatiivisia kokeiluja alueille ja myös seurata toimenpiteiden toteutumista, totesi Määttä.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraportti on luettavissa maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjasta.

Linkki raporttiin: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-012-0

Lisätietoja:

Satu Haapaniemi, puh. 050 400 5193, maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja

Anne Kalmari, puheenjohtaja, puh. 09 432 3073, Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

Tytti Määttä, varapuheenjohtaja, puh. 044 725 5220, Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

Christell Åström, parlamentaarisen työryhmän sihteeri, puh. 029 516 2030, maa- ja metsätalousministeriö

Tarja Lukkari, parlamentaarisen työryhmän sihteeri, puh. 0400 372 082, Maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun verkosto

Valtioneuvosto asetti 19.10.2017 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on asetettu toimikaudelle 1.11.2017–30.9.2019. Työn pohjana on vuonna 2017 julkaistu Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-2020. Työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Anne Kalmari.