Harvaan asutun maaseudun verkosto esittää: Katolliset pysäkit maaseudulle

Kannanotto

Maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun verkosto (www.maaseutupolitiikka.fi) esittää pysäkkikatosten rakentamista, jo rakennettujen ylläpitoa ja poistettujen pysäkkikatosten palauttamista entisille paikoilleen kunnostettuina koko maassa harvaan asutuilla alueilla.

Pysäkkikatokset tukevat liikennepalvelulain toteutumista harvaan asutuilla alueilla, jossa katokselliset pysäkit lisäävät julkisen liikenteen odottamisen turvallisuutta ja mukavuutta. Paikallisten asukkaiden ohella myös matkailijat hyötyvät katoksista.

Pysäkkikatosten rakentamiseen tarvitaan lupa ELY-keskuksesta. Rakentaminen tulee toteuttaa julkisin varoin. Rakentamisessa voi hyödyntää myös hankerahoitusmahdollisuuksia ja paikallisten asukkaiden talkootyötä.

Taustaa:

Esityksen taustalla on Lapin ELY-keskuksen ja Rovaniemen kaupungin välinen erimielisyys pysäkkikatosten kohtalosta. Lapin alueella on ollut vuosien ajan tyylikkäät, toimivat ja ympäristöön hyvin sopivat pysäkkikatokset, jotka ovat palvelleet hyvin sekä paikallisia asukkaita että Lapin matkailua.

Lapin ELY-keskus on poistanut Lapin maakunnan alueen pienimmissä kunnissa katoksia vuodesta 2016 alkaen ja Rovaniemen kaupungin alueella vuodesta 2017 vastoin paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen mielipidettä.

On mahdollista, että katosten poisto johtaa mm. julkisen liikenteen käyttäjien vähentymiseen ja samalla julkinen liikennekin vähenee matkustajien vähetessä. Tämä ristiriitaista tilanteessa, jossa koko maan tavoitteena on hakea uudenlaisia julkiseen liikenteen ratkaisuja ja lisätä maaseudun viihtyisyyttä, sekä moni-ilmeisyyttä.

Kuntaliiton julkaisussa ”kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa” todetaan sivulla 14, kappale 2.5.6, että ”maantien pysäkkialueiden toteutuksesta ja kunnossapidosta vastaa valtio. Valtio vastaa myös maanteiden pysäkkikatosten rakentamisesta ja kunnossapidosta".

Kuntaliiton kanta on, että ”pysäkkien ja pysäkkirakennelmien kunnossapitovastuu kuuluu tienpitäjälle maantielain mukaan. Tiealue on tienpitoviranomaisen hallinnassa. Maantielain 10 §:n perusteella muukin taho kuin tiepitäjä voi osallistua tienpidon kustannuksiin tai ottaa huolehtiakseen jostakin tienpitoon liittyvästä toimenpiteestä. Kunnat siis voivat, jos välttämättä haluavat, ottaa pysäkkikatoksia hoidettavakseen, mutta Kuntaliitto ei pidä tätä suositeltavana. Tällöin kunta ottaisi kustannuksellaan vastattavakseen ELY:n vastuita, riskejä ja kustannuksia, vastikkeetta, eli silloin mahdolliset riskit jäävät kunnan itsensä kannettavaksi".

 • Määttä, Tytti

  Puheenjohtaja, Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto / Kuhmon kaupunginjohtaja

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kuhmo.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)44 725 5220
 • Lukkari, Tarja

  HYMY-verkoston erityisasiantuntija / Kajaanin ammattikorkeakoulu

  Sähköpostiosoite: tarja.lukkari@kamk.fi
  Puhelinnumero: 0400 372 082

  Harvaan asuttu maaseutu, kylien kehittäminen, kunta-kylä -yhteistyö, yhteisöllinen kehittäminen.