Ideafestivaali-kampanjalle ja Maaseutuparlamentille myönnettiin Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus

Erätaukosäätiö on myöntänyt Ideafestivaali - keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjalle ja Maaseutuparlamentille Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen.

Erätauko-säätiö myönsi Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen yhteensä lähes seitsemällekymmenelle toimijalle demokratian vahvistamisesta. Myöntämisen perusteina on ollut mm. pitkäjänteinen työ dialogisuuden tukemiseksi, Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistuminen sekä Erätauko-toimintamallin kehittäminen, tukeminen ja kouluttaminen.

Aiemmin tunnustus on myönnetty yhdelle toimijalle. Vuoden 2021 dialogiteko on kuitenkin tehty yhdessä ja yhteistyössä. Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö on myös halunnut tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi sekä kiittää hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja samalla rohkaista eri toimijoita edelleen tukemaan demokratiaa dialogin avulla.

Demokratiaa ei vahvisteta yksin ja erillään vaan yhdessä eteenpäin kulkien ja yhteistyötä tehden.

Erätaukosäätiö toteaa, että demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen. Demokratian vahvistaminen tarkoittaa tekoja. Dialogin tukeminen on matkalla olemista ja oppimista. Valmiiksi ei tule ja kehittämistä täytyy tehdä. Erätaukosäätiö kiittää tunnustuksen saajia siitä, että he ovat tarttuneet toimeen.

Uutinen pohjautuu eratauko.fi:ssä julkaistuun uutiseen. Uutisesta löydät myös listauksen kaikista tunnustuksen saaneista. 

Ideafestivaali - keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanja järjestettiin keväällä 2021 osana syksyn Maaseutuparlamentti-tapahtumaa. Tutustu Ideafestivaali-kampanjan antiin maaseutuparlamentti.fi -sivuilla. 

Tutustu Maaseutuparlamentti-tapahtumaan maaseutuparlamentti.fi -sivuilla.