Jatkuva oppiminen, työvoiman saatavuus ja korkeakouluopintoihin pääseminen paranevat

Uutinen

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle esityksen yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi 27.9. Jatkuvan oppimisen periaatteen lisäksi paikallisiin osaamistarpeisiin voidaan vastata paremmin toteuttamalla tutkinnon osia sekä täydennys- että tilauskoulutuksina.

Maaseutupolitiikan neuvoston Osaaminen- ja työllisyysverkosto (OTE-verkosto) näkee lakiuudistuksen tuovan uusia mahdollisuuksia myös maaseudun osaamistarpeiden nopeampaan ja osuvampaan korjaamiseen. Jatkuvan oppimisen periaatteella läpi koko työuran mahdollistuva uusien asioiden oppiminen erilaisin joustavin mahdollisuuksin vastaa tehokkaasti sekä osaajapulaan että eri ammattien muuttuviin osaamistarpeisiin.

Työn ohessa tapahtuva osaamisen täydentäminen erilaisin joustavin muodoin opintoihin palaamalla tai jopa uudelleen kouluttautumalla palvelee hyvin ammattien ja työn muuttumista. Lakiesitykset antavat uusia mahdollisuuksia löytää vuoropuhelun välineitä työnantajien osaajatarpeiden ja korkeakoulujen kaupallisen opintotarjonnan välille (lue lisää).

Korkeakoulututkintoon johtavaan tilauskoulutukseen voisivat jatkossa osallistua myös EU- tai ETA-maiden kansalaiset. Tavoitteena on helpottaa osaajapulaa ja koulutuksen tilaajan tarpeisiin sopivan tutkinnon hankkimista työelämän muutostilanteissa. Tilauskoulutus myös laajentaa korkeakoulujen rahoituspohjaa ja antaa uusia toimintamahdollisuuksia korkeakouluille. Lakimuutoksen voidaan nähdä parantavan maaseudulla asuvien maahanmuuttajien asemaa, kun tutkinnon ulkopuolisiin korkeakouluopintoihin pääsystä tehdään tasavertaisemmin mahdollista EU, ETA ja kolmansien maiden kansalaisille. Maaseudun osaamisen ja työllisyyden näkökulmasta lakiuudistus auttaa uudenlaisten kohdistettujen osaajatarpeiden täyttämisessä.

Lisätietoa korkeakouluvisiosta Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030: http://minedu.fi/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-visio-2030

 • Valtari, Heidi

  Erityisasiantuntija

 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.