Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkoston lausunto ja kannanotto STEA-avustuksiin

Lausunto

Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkoston (KAHVEE) lausunto koskien Valtioneuvoston asetuksen (1552/2016) muuttamista: STEA-avustusasetuksen osittaisuudistus (STM130:00/2019), ja kannanotto STEA-avustuksiin

Maaseutupolitiikan neuvoston Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) on lausuntut koskien Valtioneuvoston asetuksen (1552/2016) muuttamista: STEA-avustusasetuksen osittaisuudistus (STM130:00/2019), ja kannanotto STEA-avustuksiin Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävistä avustuksista oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille on annettu valtioneuvoston asetus (1552/2016).


KAHVEE toteaa lausunnossaan muun muassa, että:

 • Maaseutualueiden näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää kehittää paikallis- ja maakuntatason järjestöyhteistyötä sekä huomioida maaseutunäkökulma osana sote-järjestöyhteistyön kehittämistä. Sote-uudistuksessa ja siihen kytkeytyvässä sote-järjestökehittämistyössä on tärkeää tunnistaa ja huomioida, että erityisesti maaseutualueilla keskeisiä toimijoita eivät ole ainoastaan sote-järjestöt vaan laajemmin myös muut kolmannen sektorin toimijat kuten esimerkiksi kyläyhdistykset, eläkeläisjärjestöt ja urheiluseurat. On tärkeää, että sote-järjestöjen ohella myös muut keskeiset hyte- ja sotekumppanuuksia rakentavat järjestötoimijat huomioidaan kokonaisuudessa ja yhteistyörakenteiden kehittämisessä.

  Erityistä huomiota tulee suunnata harvaan asuttujen alueiden tilanteeseen, jossa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä järjestötyönä haastaa se, ettei alueilla ole välttämättä lainkaan paikallisia sote-järjestöjä, tai että järjestöjen toiminta on pääasiassa vapaaehtoistyöhön pohjautuvaa hyte-toimintaa. Harvaan asutuilla alueilla järjestötoiminnan vahvistamiseen tuleekin osoittaa erityisiä toimia kuntien, maakuntien sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn toimesta. Järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen muodostumista sote-uudistuksessa tukevan STEAn avustusohjelman ja sen hankkeiden tulee huomioida avustusten myöntämisessä ja kehittämistyössä järjestötoiminnaltaan ohuiden tai haavoittuvien alueiden tukeminen ja vahvistaminen.

 • Järjestöjen toiminta ja rahoitus ovat keskittyneet kaupunkialueille ja isompiin kuntiin. Pienillä maaseudun järjestöillä ei ole usein riittävää osaamista ja resursseja hakea Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n hankkeita, tai kohderyhmä jää paikallisesti pieneksi. Ongelmat ovat kuitenkin samoja, joskus jopa suurempia kuin kaupungeissa. Tarvetta toiminnalle ja rahoitukselle lisää myös se, että harvaan asutuilla alueilla puuttuvat usein yksityiset palveluntuottajat hyvinvointia tukevissa palveluissa. STEA:n rahoittamia alueellisia/maakunnallisia hankkeita tulee velvoittaa toimimaan kattavasti koko alueella, jotta myös maaseutualueille saadaan toimintaa ja/tai työntekijöitä.

Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkoston lausunto ja kannanotto STEA-avustuksiin

 • Kattilakoski, Mari

  HYMY-verkoston erityisasiantuntija, tutkija / Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

  Sähköpostiosoite: mari.kattilakoski@uef.fi
  Puhelinnumero: 050 449 4896

  Erityisasiantuntija maaseutupolitiikan Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseudulla (HYMY) -verkosto.