Kehätyö nuorten työllistymisen asialla

Uutinen

Mynämäen, Nousiaisten, Vehmaan ja Taivassalon nuoret ovat saaneet käyttöönsä Kehätyö! -nettisivuston, jonka tarkoituksena on helpottaa nuoria töiden etsimisessä. Nuorten ohella sivuston tavoitteena on palvella myös paikallisia työnantajia tarjoamalla mahdollisuuden ilmoittaa avoinna olevista työpaikoista.

Kehätyö! -sivusto on osa saman nimistä hanketta, jonka koordinoinnista vastaa Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys. Projektin tarkoituksena on tehdä sekä avoimen työpaikan ilmoittamisesta että työhön hakemisesta mahdollisimman yksinkertaista, jotta nuoret pääsisivät keräämään arvokasta työkokemusta lyhytkestoisistakin töistä opiskelunsa ohessa. Sivusto onkin saanut positiivisen vastaanoton sekä nuorten että työnantajien keskuudessa.

”Nuorilta on tullut positiivista palautetta sivuston helppokäyttöisyydestä, sillä työnhaku onnistuu pelkällä puhelimella”, kertoo hanketyöntekijä Anu Uusitalo. Nuoret ovat myös ilahtuneita mahdollisuudesta löytää töitä lähialueelta. Työnantajat ovat puolestaan tyytyväisiä voidessaan palkata nuoria lyhytaikaisiinkin töihin. ”Työnantajilla ei ole aiemmin ollut uskallusta palkata nuoria lyhytaikaisiin tehtäviin paperisodan takia”, toteaa Uusitalo. Yksityisyrittäjäkin voi hankkia työntekijöitä kuulumatta työnantajarekisteriin Kehätyö!-hankkeen ostopalvelun kautta. Tällöin Kehätyö-hanke hoitaa palkat ja muut työnantajan velvollisuudet yrittäjälle lähetettävää laskua vastaan.

Tällä hetkellä sivustoa pyritään markkinoimaan työnantajille, jotta he oppisivat hakemaan nuoria työntekijöitä lyhytkestoisiinkin töihin sivuston avulla. Keväällä markkinointi kohdistetaan puolestaan nuoriin, ja sivustosta kierretään kertomassa hankealueen kouluissa. Muun muassa hankealueen kuntien kesätyöt vuodelle 2019 haetaan Kehätyö!-sivustolla.

Pilottiversiota on esitelty 4H-liiton ohjaajakoulutuksissa ja -kokoontumisissa. Hanke on herättänyt kiinnostusta, sillä sen avulla pystytään helpottamaan 4H-yhdistysten työllistämiseen liittyvää työtaakkaa. ”Tärkeintä on nyt saada sivusto toimimaan jouhevasti kesäkuun 2019 loppuun asti, jolloin hanke päättyy”, kertoo Uusitalo. Hankkeen päätyttyä harkitaan, lähdetäänkö sivustoa laajentamaan muihin 4H-yhdistyksiin.

Teksti Johanna Monnonen, Turun yliopiston Brahea-keskus

 • Valtari, Heidi

  Erityisasiantuntija

 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.