Kestävän kehityksen viikko kokoa paikallislähtöisiä tekoja ja keskusteluja eri puolilla Suomea

Kestävän kehityksen viikko valottaa arjen toimia kestävän tulevaisuuden tekemiseksi. Tapahtumaviikon tavoitteena on tehdä näkyväksi paikallista tulevaisuustyötä, erityisesti maaseutualueilla. Tapahtumaviikko käynnistyy maanantaina 25.9 ja kokoaa toimijoita eri puolilta Suomea.

Tapahtumaviikko on osa laajempaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoja. Se tuo kestävän kehityksen tematiikan arjen tekemisen tasolle. Viikon aikana jaetaan tietoa ja kokemuksia sekä innostetaan mukaan muita toimijoita kestävän tulevaisuuden tekemiseen. Tapahtumien joukosta löytyy luonnonhoitoa, kädentaito- ja korjaustyöpajoja, ruokaan ja viljelymenetelmiin liittyviä toimintoja sekä keskusteluja kylien ja maaseutukuntien roolista kestävyyssiirtymässä. Yhteistä ja erityistä viikon tapahtumissa on into ja tekemisen halu, halutaan oppia ja inspiroida niin paikallisesti kuin laajemmin.

Kestävän kehityksen viikon tavoitteena on tuoda näkyviin erityisesti maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen roolia ja mahdollisuuksia kestävää tulevaisuutta ajatellen. Tapahtumaviikon avajaisseminaari Mynämäellä maanantaina 25.9 keskittyy juuri paikallistoiminnan ja etenkin kansalaisyhteisöjen rooliin työssä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

- Vaikka ympäristökriisit sekä kestävyyssiirtymä ovat laajoja globaaleja ilmiöitä, kytkeytyvät niihin myös paikallistason toiminta ja toimijat. Kestävään elämään sisältyvät myös arjen teot, joihin kulttuuri, tavat ja asenteet vaikuttavat. Erikokoisilla yhteisöillä ja järjestöillä onkin potentiaalia edistää kestävämpiä käytäntöjä sekä kannustaa ajattelemaan uudella tavalla, toteaa avajaisseminaarissa puhujana oleva Suomen sosiaali ja terveys ry, SOSTEn erityisasiantuntija Simo Rissanen.

- Samalla on tärkeää, että ihmisten arjen tarpeet, toiveet ja huolet tulevat kuulluksi, kun valtakunnallisia ja kansainvälisiä ratkaisuja suunnitellaan. Tähän työhön tarvitaan kansalaisyhteiskunnan ääntä, Rissanen lisää.

Paikallislähtöisten olosuhteiden, tarpeiden ja voimavarojen tunnistaminen ja huomioiminen politiikassa ja kehittämistoimien valmistelussa ja toimeenpanossa on kansallisen maaseutupolitiikan lähtökohta. Kestävä kehitys läpileikkaa maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa, jonka puitteissa tapahtumaviikko toteutetaan.

Kestävän kehityksen viikon myötä edistetään maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia arjen kestäviin ratkaisuihin. Tavoitteena on tuoda maaseudun kestävä kehitys näkyväksi niin asukkaiden eduksi sekä laajempaa seurantaa varten, kertoo Nora Backlund, joka koordinoi kestävän kehityksen viikkoa ja toimii maaseutupoliittisena erityisasiantuntijana Kestävän kehityksen viikko –verkostossa.

Tapahtumaviikko kokoaa paikallisia tapahtumia kymmenessä maakunnassa: Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois- Karjala, Päijät-Häme ja Kainuu. Tapahtumaviikon ohjelma on katsottavissa kestavankehityksenviikko.fi -sivuilta.

Lisätietoja

  • Backlund, Nora

    KEHÅ-verkoston erityisasiantuntija / Svenska lantbrukssällskapens förbund

    Sähköpostiosoite: nora.backlund@slf.fi
    Puhelinnumero: 044 079 7079