Kohti EU:n yhteistä maaseutustrategiaa – tulevaisuus ei ole vain urbaani

Uutinen
Kesäilta meren rannalla

Komissio käynnistää syksyllä pitkän aikavälin maaseutuvision laadinnan. Millainen on 2020-luvun maaseutuvisio? Millaiset tekijät vaikuttavat komission tulevaan maaseutuvisioon?

Tätä pohdittiin Renew Europe –ryhmän järjestämässä A Vision for Rural Europe -webinaarissa 7.7. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen avasi webinaarin. Puhujina seminaarissa olivat muun muassa Euroopan parlamentin eri ryhmien edustajat, Euroopan investointipankin toimitusjohtaja Werner Hoyen sekä varatoimitusjohtaja Andrew McDowell

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui A vision for Rural Europe -seminaarissa 7.7.2020.
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui seminaarissa.

– Maaseutu on kotini. Olen kasvanut maalla, ja sinne palaan aina maailmalta. Euroopan maaseutu on siis osa meitä. Eurooppa ei olisi sama ja kokonainen ilman maaseutuaan, sanoi Ursula von der Leyen avauspuheenvuorossa. 

Von der Leyen totesi puheessaan, että elämä maaseuduilla on muuttumassa. Kuivuus, tulvat ja ilmastonmuutos vaikuttavat ruuantuotannon tulevaisuuteen – monet maanviljelijät ovat jo todenneet, että maanviljelys on muuttunut ilmastonmuutoksen myötä. Globalisaatio myös laittaa maanviljelijät kilpailuun ruuantuotannosta. Monet nuoret muuttavat parempien työmahdollisuuksien perässä kaupunkeihin.

Komission puheenjohtaja von der Leyen kuitenkin kannusti yhteiseen muutokseen.

– Me voimme yhdessä muuttaa suunnan. Uudet ratkaisut ja innovaatiot, uuden sukupolven viljelijät ottavat innovaatiot mukaan toimintaansa, käyttävät dataa ja satelliitteja avukseen. Luontoa arvostetaan uudella tavalla, joka näkyy myös lähiruuan nousussa. Koronalla on varmasti myös vaikutusta uudenlaiseen ajatteluun.

Ursula von der Leyen totesi myös, että yhteisellä maatalouspolitiikalla CAPilla sekä komission strategioilla Farm to Forkilla ja biodiversiteettistrategialla on merkitystä yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa kohti ekologisempia valintoja.

– Meidän täytyy huolehtia, että uusi CAP peilaa tämän päivän todellisuuteen ja tarpeisiin, paikallisella tasolla. Tiedämme että emme voi tehdä samoja toimia Andalusiassa, kuin teemme Lapissa. Tarpeet ovat erilaiset jopa tilakohtaisesti, sanoi von der Leyen.

Komission uutta maaseutustrategiaa tehdään paikalliset toiveet huomioiden. Vuoden 2020 loppupuoliskolla komissio avaa kyselyn maaseutujen toimijoille, jonka avulla uusi tuleva strategia tehdään.

– Tulevan maaseutustrategian tulisi olla laaja koko Euroopan visio; ei ole kyse maaseutu-kaupunki-debatista vaan laajemmasta asiasta: miten suunnittelemme ja tasapainotamme EU:n kehitystä kokonaisuudessaan, von der Leyen totesi puheessaan.

Muutamia poimintoja webinaarin puhujien viesteistä:

  • Emilija Stojmenova-Duh: On investoitava osaamiseen: kasvattaa luottamusta ja antaa mahdollisuuksia maaseuduille. Näin saadaan kasvatettua paikallisuutta.
  • Emilija Stojmenova-Duh: Digitaaliset ja fyysiset yhteydet ja infra ovat todella tärkeässä roolissa. Saavutettavuuden takaaminen on keskeinen prioriteetti. Myös digitaitoihin panostaminen on tärkeää.
  • Myös monipaikkaisuutta korostettiin. Katrīna Miška-Idū: Nuoret pienentävät kaupunkialueiden ja maaseutualueiden raja-aitoja, ovat monipaikkaisia.
  • Irtaxe Garcia Perez: Naiset ovat keskeisiä maaseudun kehittämisessä. Muuttavat ensimmäisinä pois – sukupuolinäkökulma on huomioitava maaseudun kehittämisen strategioissa.

Lisätietoja seminaarista:

Seminaari on katsottavissa Europan parlamentin Renew Europe -ryhmän Livecasts-sivulta (livecasts.eu).

Työpaperi “A Vision and Strategy for Rural Europe – Now”. Agricultural and Rural Convention -järjestön 6.7. julkaisema (arc2020.eu).

Renew Group -ryhmän julkaisema uutinen The future of rural Europe is vital to the EU recovery plan (reneweuropegroup.eu).

Uutinen on julkaistu myös maaseutu.fi -sivuilla. Uutista on muokattu.