Lausunto: Koulutustoimikuntajärjestelmän kehittäminen osaamisen ennakointifoorumiksi

Lausunto

Koulutustoimikuntajärjestlemän ohjeusryhmä on antanut ehdotuksen koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointifoorumiksi. Tämä on maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkoston lausunto, joka koskee ehdotusta sekä siihen kytkeytyviä ehdotuksia.

Maaseutu on tärkeää yritystoiminnan aluetta. Yrityksistä kaksi viidesosaa sijaitsee maaseutu-alueilla ja tilastojen perusteella yrittäjyys on erityisesti maaseudulle ominainen tapa elättää itsensä. Asukasta kohden liikeyritysten toimipaikkoja on maaseutualueilla keskimäärin enemmän kuin kaupungeissa, mutta yritystoiminta on kaupunkeihin verrattuna pienimuotoisempaa.

Edellytys olemassa olevan yrityskannan säilymiselle sekä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja kasvulle on yrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö sekä työ-, elinkeino- ja koulutuspolitiikka. Kasvua ja uusia työpaikkoja saadaan aikaan elinkeinorakennetta uudistamalla ja monipuolistamalla sekä parantamalla yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytyksiä. Edellä mainitussa koulutusjärjestelmällä on merkittävä rooli.

Huomioita lausunnosta

 • Ehdotus koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointifoorumiksi ja ennakointiryhmiksi vaikuttaa luontevalta
 • Verkosto ehdottaa, että elintarvikealan vahvempaa kytkeytymistä raaka-ainetuotantoon harkita

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta:

 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.

 • Valtari, Heidi

  Erityisasiantuntija