Lausunto: Luonnos HE laiksi autoverolain muuttamisesta

Lausunto

Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkoston lausunto, jossa painotetaan eläinlääkintäautojen veroedun turvaamista."Eläinlääkintäautot palvelevat maatalouden hyötyeläintoimintaa ja ovat tärkeitä juuri harvaan asutulla maaseudulla", lausunnossa todetaan.

"Hallituksen esityksessä HE 101/1986 vp viitataan mm. kunnaneläinlääkärien huomattaviin ajomääriin, sillä tehtävät suoritetaan lähes poikkeuksetta asianomaisilla maatiloilla, sekä eläinlääkärin tarpeeseen kuljettaa mukanaan lääkkeitä, hoitotarvikkeita ja muuta välineistöä. Vaikka maailma monessa on muuttunut kolmessakymmenessä vuodessa, tältä osin tilanne on pysynyt samana", lausunnossa huomautetaan.

HAMA-verkosto painottaa lausunnossaan, että mikäli hallituksen kaavailtuun malliin, jossa työnantajat hankkisivat tarvittavat välineet, joutuisi kunnaneläinlääkärien asiakkaat maksumiehiksi.

Verkosto huomauttaa, ettei kunnaneläinlääkäri kuitenkaan voi kieltäytyä virkatehtävän suorittamisestaa sillä perusteella, että apua tarvitseva kansalainen on maksukyvytön.

Verkosto painottaa myös harvaan asutun maaseudun paikkakuntien haaste saada riittävästi eläinlääkäreitä. Kunnaneläinlääkärinä toimivat ovat myös usein vastavalmistuneita eläinlääkäreitä, jotka joutuvat usein tyytymään lyhytkestoisiin määräaikaisiin sijaisuuksiin. Investointipaine eläinlääkintäauton hankinnasta kohdistuu siten etenkin heihin, mikä voi vaikuttaa ennestään ongelmallista rekrytointitilannetta kunnissa, verkosto toteaa.

Lue koko lausunto täältä: