Lausunto: Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen

Lausunto

Maaseudun maankäyttö ja infrastruktuuri -verkoston lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

Hallitus on esittänyt eduskunnalle muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakeihin. Maaseudun maankäyttö ja infrastruktuuri -ryhmä tarkastelee ja kommentoi esitystä tässä lausunnossa yleisesti maaseutualueiden näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kaupunkien läheisen maaseudun, ydinmaaseudun sekä harvaan asutun maaseudun näkökulmista.

Huomioita lausunnosta:

  • Lainsäädännöllä tai uudistetulla ohjeistuksella pitää varmistaa se, ettei suunnittelutarvealueisiin liittyvää työkalua käytetä ylimitoitetusti
  • Maantieteellisesti iso osa maaseudun rakentamisen ohjauksesta tapahtuu maakuntakaavalla. Luonnoksen muutos- ja kevennysehdotukset koskevat lähes yksinomaan kuntakaavoitettuja alueita.

Lue koko lausunto alta.