Lausunto: Saaristoliikennettä koskeva asetusluonnos

Lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriö ovat antaneet asetusluonnoksen, joka koskee saaristoliikennettä. Tämä on Maaseutupolitiikan sihteeristön lausunto siihen.

Maaseutupolitiikan sihteeristö vastaa liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön, joka koskee saariston

Tärkeimpiä huomioita lausunnosta:

  • Luonnoksen lähtökohta on, että saaristoliikenteen maksullisuus toisi uusia toimijoita markkinoille. Maaseutupolitiikan neuvoston mielestä tämä oletus on epärealistinen.
  • Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö katsoo, että ehdotus on kansallisen maaseutupolitiikan tavoitteiden vastainen. Jos luonnos toteutuu, se heikentää saaristoalueen yritystoiminnan ja hyvän elämän edellytyksiä.
  • Suurimpien saaristoalueiden liikenneinfrastruktuuria toimivan yhteysalusliikenteen tulisi pysyä maksuttomana.

Lue koko pdf-muotoinen lausunto alta.