Lausunto: Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus

Lausunto

Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristön lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.

Valinnanvapauden lisääminen on noussut yhdeksi sote-uudistuksen keskeiseksi tavoitteeksi. Esitettyyn malliin – markkinatalouden mekanismien kautta toteutuvaan valinnanvapauden lisäämiseen – sisältyy kuitenkin monia haasteita niin palvelujen käyttäjien kuin alueiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Huomioita lausunnosta:

  • Maaseudun erityisolosuhteet on huomioitava kilpailutuksessa
  • Lähipalvelut ja palvelujen saavutettavuus on varmistettava
  • Sote-uudistusta varten täytyy tehdä maaseutuvaikutusten arviointi

Lue koko lausunto alta.