Lausunto: Sote- ja maakuntauudistus

Lausunto

Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristön lausunto, joka koskee Suomessa toteutettavaa sote- ja maakuntauudistusta.

Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus, jonka myötä Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja valtuustot. Lausunnossa maaseutupolitiikan sihteeristö arvioi sote- ja maakuntalakiluonnosta sekä erityisesti sen vaikutuksia maaseutualueisiin.

Tärkeimpiä huomioita lausunnosta:

 • Sote- ja maakuntauudistuksessa tulee varmistaa, että uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa huomioidaan sen vaikutukset maaseutuun.
 • Uudistuksen valmistelussa tulisi tehdä maaseutuvaikutusten arviointi

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta.


 • Åström, Christell

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö (virkavapaalla 15.6.2021 saakka)

 • Kattilakoski, Mari

  YTL, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos.

  Sähköpostiosoite: mari.kattilakoski@uef.fi
  Puhelinnumero: 050 449 4896

  Erityisasiantuntija maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkostossa (KAHVEE).