Lausunto: Valtioneuvoston periaatepäätöksestä maaseudun digitalisaation edistämiseksi

Maaseutupolitiikan neuvosto on jättänyt lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätöksestä maaseudun digitalisaaiton edistämiseksi, missä muun muassa painotetaan tarvetta kattaville ja merkittävästi nopeammille vähintään 100 Mb:n verkkoyhteyksille sekä digiosaamisen kehittämistä.

Lausunnossa todetaan, että "maaseudun digitaalisen infrastruktuurin ja sen käyttöedellytysten turvaaminen edistäisi myös alueellista yhdenvertaisuutta". Lausunnossa painotetaan saavutettavuusdirektiivin sisällyttämistä peraatepäätökseen.

Neuvosto huomauttaa lausunnossaan, että strategiassa määriteltävän laajakaistan nopeuden tavoitetasoa asettaessa tulee huomioida tulevaisuuden tarpeet. "Edellytykset yhteyksille tulee olla vähintään 100 mb:n nopeudet, symmetrisyys ja tasalaatuisuus", neuvoston lausunnossa todetaan.

"Kiinteiden laajakaistyhteyksien tasapuoliseen rakentamiseen maaseudulle on syytä kiinnittää huomiota", neuvosto toteaa ja esittää, että julkisten tukimuotojen lisäksi "laajakaistastrategiassa ja sen toteutuksessa on tarpeen ottaa käyttöön... myös uusia, innovatiivisia rahoitusmuotoja".

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta: