Lausunto: Ympäristön kannalta hyvät viljelytavat ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen

Lausunto

Maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkoston lausunto, joka koskee luonnosta ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävien tuotanto-olosuhteita edistämistä julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa.

Julkisilla hankinnoilla on merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta sekä taloudellisesti että myös hankintoihin liittyvien periaatteiden ja käytäntöjen esimerkkivaikutuksiltaan. Maaseutu on tärkeää yritystoiminnan aluetta, jossa myös elintarvikeraaka-aineita tuotetaan.

Huomioita lausunnosta:

 • Yritysvaikutusten toteutumisen merkittävin este nykyisin on hankintojen liian suuri koko, mikä sulkee pieniä toimittajia ulos.
 • Myönteisiä vaikutuksia lisää osatarjousten salliminen sekä hankintojen pienempiin osiin jakaminen.
 • Liian lyhyet sopimuskaudet ovat pulma esim. investointien tekoon ja niiden takaisinmaksuun.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta:

 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.

 • Valtari, Heidi

  Erityisasiantuntija