Liikenteen maaseutuvaikutusten arviointi -lomake julkaistu

Liikenteen maaseutuvaikutusten arviointi

Liikenne eri ulottuvuuksineen on keskeisessä roolissa ihmisten ja yritysten arjessa. Tuore julkaisu auttaa hahmottamaan ja arvioimaan valmistelussa olevien päätösten mahdollista vaikutusta maaseudun liikennearkeen. Julkaisua voi hyödyntää niin viranomaiset ja yritykset kuin yhdistykset ja kansalaisetkin.

Päätösten liikennevaikutukset näkyviksi – liikenteen maaseutuvaikutusten arviointi -lomake auttaa arvioimaan miten valmisteltu asia tai päätös mahdollisesti heijastuu henkilöliikenteeseen, tavaraliikenteeseen tai liikenteen infraan. Näitä teemoja tarkastellaan kestävän liikenteen, saavutettavuuden, turvallisuuden sekä digitalisuuden ja tiedon näkökulmista. Lomake on maaseutupolitiikan TUUMA-verkoston laatima.

Samalla kannustetaan tekemään nykytila-analyysi valitusta teemasta tai teemoista. Tällöin arvioinnin pohjaksi kerätään tilasto- ja muita tietoja, joiden avulla konkretisoidaan teeman nykytilaa. Esimerkiksi henkilöliikenteen osalta voidaan selvittää kuinka monella henkilöllä ei ole ajokorttia, kuinka mahdollinen palveluliikenne toimii, kuinka monella ei ole älykännykkää tai vastaavaa laitetta tai kuinka paljon Kela on korvannut sairasvakuutuslain mukaisia terveydenhoidon matkoja.

- Kerätyt luvut konkretisoivat sen, mikä on palveluiden ja infran sekä niiden käyttäjien ja tuottajien nykytilanne, sekä paljonko rahaa kuluu eri tahoilla. Maaseudun olosuhteet tulevat paremmin esille. Tällöin eri osapuolten on helpompi keskustella aiheesta, vaikuttaa arvioinnin tulokseen, toteaa lomakkeen valmistellut maaseutupolitiikan TUUMA-verkoston erityisasiantuntija Heli Siirilä Vaasan yliopistosta.

  Nykytila-analyysin tietojen kokoamiseksi vinkataan selvitettävistä aiheista sekä niiden tietolähteistä. Tietoa on saatavilla paljonkin eri tietolähteistä, joten näiden kokoaminen toivottavasti auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa ja arvioinnin laadun nostamisessa

  Päätösten liikennevaikutukset näkyviksi – liikenteen maaseutuvaikutusten arviointi -lomake   • Siirilä, Heli

   TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab

   Sähköpostiosoite: heli.siirila@uwasa.fi
   Puhelinnumero: +358 294 498 557