Maaseudun INFRA-verkosto lausui luonnoksesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.

Infra , Uutinen

"Maaseudun INFRA-verkoston näkee runkoverkkoasetuksen tarpeellisena ja tuo verkoston näkemyksen mukaan pitkäjänteisyyttä tiestön kehittämiseen. Asetus ei kuitenkaan saa johtaa tilanteeseen, että alempiasteisen tiestön kunto heikkenee tai että päädytään laajamittaisiin alempiasteisten maanteiden yksityistämisiin", lausunnossa korostetaan.

Lausunnossa INFRA-verkosto esittää vakavan huolensa mainintaan, että: ”Määrittelyn kriteereinä on käytetty maanteiden ja rautateiden liikennemääriä, alueellista saavutettavuutta ja verkollista kokonaisuutta. Esityksen keskeisenä tavoitteena on lisäksi varmistaa runkoverkkoon kuuluvien maanteiden ja rautateiden muuta tie- ja rataverkkoa korkeampi palvelutaso”.

INFRA-verkosto toteaa, että "määrärahaa ei saa ohjata vain pääteille ja rataverkolle, jolloin alempiasteiset tiet jäävät vaille kipeästi tarvitsemaansa lisärahoitusta". Verkosto painottaa, että rahoitustasoa on nostettava pitkäjänteisesti.

INFRA-verkosto viittaa parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioinutta työryhmän esitykseen perusväylänpidon rahoitusen lisääämisestä vuosittain pitkäjänteisesti vähintään 300 miljoonalla euroalla. "Niin maanteiden kuin rautateidenkin kunnostukseen varattua summaa pitää tuntuvasti korottaa, jotta tiestö pysyy kohtuullisena runkoverkon ja muun pääväylästön osalta ja alempiasteisten teiden kunto saadaan asialliselle tasolle", verkosto toteaa lausunnossaan.

Lausunto on luettavissa Lausuntopalvelu.fi -palvelusta.