Maaseudun julkinen henkilöliikenne tarvitsee jatkossa digitaalisten välineiden hyödyntämistä

Kaustisen seutukunnan ja Kannuksen kaupungin alueella keskityttiin vuosien 2015-2017 aikana maaseudun julkisen henkilöliikenteen tarkasteluun hankkeessa Kyytiin! Monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa. Tarkemmin sisällöstä kerrotaan tuoreessa raportissa, joka on vapaasti luettavissa osoitteessa www.kase.fi/kyytiin.

Raportti sopii kaikille maaseudun kuljetuksista ja liikenteestä kiinnostuneille. Se on kirjoitettu erityisesti kunta-arjen näkökulmasta, sivuten myös kuntalaisia, yrittäjiä, muita viranomaisia sekä maaseudun olosuhteita kokonaisuutena.

Hankeaikana selkeytyi käsitys siitä, millainen henkilöliikenteen ja kuljetuksien toimintamalli sopii maaseutuympäristöön. Sopivan toimintamallin elementtejä ovat esimerkiksi:

  • kuntatasolla muissa kuin säännöllisissä koulukuljetuksissa on suunnattava tarjontaa kutsuun perustuvaksi ilman säännöllistä aikataulua ja reittiä,
  • digitalisaation hyödyntäminen, kuten älyapplikaatiolla reaaliaikainen tarjonnan seuranta ja tilaaminen, mahdollisesti myös maksaminen,
  • henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistely,
  • monikanavainen ja jatkuva tiedottaminen kuljetustarjonnasta,
  • eri hallintokuntien välisten kuljetustarpeiden yhteensovittaminen sekä
  • soveltuvien reittien yhteiskilpailuttaminen ELY:n ja kunnan sekä sairaanhoitopiirin ja kuntien kesken.

Hankkeen toteuttaja oli Kaustisen seutukunta. Hankekumppaneita oli hankekunnat eli Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat, Kannuksen kaupunki sekä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. Keskeisenä yhteistyökumppanina toimi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hanke rahoitettiin Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n hankeryhmän esi­tyksestä, valtakunnallisista maaseutupolitiikan kehittämisvaroista (mom. 32.50.62), työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä. Hanke siirrettiin maa- ja metsätalousministeriölle 1.1.2016.

Joulukuusta lähtien raporttia on saatavilla rajallinen määrä myös painettuna. Painetun raportin voi tilata lähettämällä sähköpostia aiheesta osoitteeseen hankekoordinaattorille.