Maaseudun julkisessa henkilöliikenteessä hyödynnettävä digitaalisia välineitä. Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 2:2018.

Kuntien yhteinen kuljetuskoordinaattori, viranomaisyhteistyö, digitaaliset välineet sekä kuntien ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö avaintekijöitä maaseudun julkisen henkilöliikenteen kehittämisessä.

KYYTIIN! Monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa -hankkeessa tarkasteltiin vuosina 2015-2017 monipuolisesti erityisesti maaseudun julkiseen henkilöliikenteeseen liittyviä yksityiskohtia. Hankealueena oli harvaan asuttu maaseutua ja ydinmaaseutua. Näin ollen tehdyt havainnot sopivat hyvin muuallekin Suomeen.

"Kunnissa kuljetukset jakaantuvat eri sektorien ja viranhaltijoiden vastuulle. Tällä hetkellä sekä kuntien sisällä että välillä tehdään erittäin vähän yhteistyötä ja yhteiskoordinointia kuljetustarjonnan kehittämiseksi", hankkeesta saaduista politiikkasuosituksissa todetaan. Taustalla on selkeä syy: "resurssipula erityisesti henkilöstöpuolella".

Keinoja ja ratkaisuja hahmottui hankkeen aikana useita:

 • Kuntien yhteinen kuljetuskoordinaattorin palkkaaminen kannattaa.
 • Yhteistyöllä voidaan säästää resursseja tai käyttää niitä tehokkaammin.
 • Kuljetuksissa on tähdättävä henkilö- ja tavaraliikenteen yhdistelyyn.
 • Tiedottamisen kuljetustarjonnasta on oltava monikanavaista ja jatkuvaa, jotta todellista muutosta kehittyisi ihmisten liikkumistavoissa.
 • Kaikki keinot tiedonvaihdon lisäämiseksi ovat tarpeellisia ja tervetulleita.
 • Kuntien ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö kuljetusten kehittämisessä hyödyttää molempia osapuolia.

Ongelmallisen tilanteen ratkaisemiseksi hankkeesta esitetään seuraavia politiikkasuosituksia:

 1. Kuntatasolla muissa kuin säännöllisissä koulukuljetuksissa on tarjontaa suunnattava kutsuun perustuvaksi ilman säännöllistä aikataulua ja reittiä
 2. Digitaalisia välineitä on hyödynnettävä eri vaiheissa. Näitä ovat esimerkiksi kuljetusten reaaliaikaisen tarjonnan seuranta, kuljetuksen tilaaminen ja kuittaaminen, mahdollisesti myös maksaminen
 3. Henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistelyn on yleistyttävä
 4. Tarvitaan monikanavaista ja jatkuvaa tiedottamista kuljetustarjonnasta
 5. Eri hallintokuntien välisiä kuljetustarpeita on sovitettava yhteen
 6. Soveltuvien reittien yhteiskilpailuttaminen ELY:n ja kunnan sekä sairaanhoitopiirin ja kuntien kesken

Tutustu KYYTIIN!-hankkeen tuloksiin perustuviin ratkaisuihin ja keinoihin sekä politiikkasuosituksiin maaseudun julkisen henkilöliikenteen kehittämiseksi alta.

KYYTIIN!-hanke rahoitettiin Maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista valtakunnallisista maaseutupolitiikan kehittämisvaroista (maa- ja metsätalousministeriö, maaseudun kehittämisen momentti).

Hankkeen loppuraportti on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: http://seutukunta.kase.fi/hankkeet/seutukunnan-omat-projektit/kyytiin/