Maaseutukatsaus 2014

Julkaisut

Tämä on maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän toinen maaseutukatsaus. Ensimmäinen katsaus valmistui vuonna 2011. Katsaus esittää poikkileikkauksen maaseudun tilanteesta, ennakoi maaseutualueiden tulevaa kehitystä sekä kuvaa maaseutupolitiikan kokonaisuutta. Katsauksessa analysoidaan tilastoaineistoja sekä maaseudun pysyville asukkaille tehdyn kyselyn tuloksia. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä päätti katsauksen laatimisesta syksyllä 2012.

Katsauksessa käsiteltävät asiakokonaisuudet ovat

  • asutus ja väestö maaseudulla
  • asuminen ja palvelut maaseudulla
  • työ ja yrittäjyys maaseudulla
  • osaaminen ja innovaatiot maaseudulla
  • maaseutu hyvinvoinnin lähteenä
  • maaseutupolitiikan kokonaisuus Suomessa
  • maaseutuvaikutusten arviointi kehittämisvälineenä.

Käsiteltävistä teemoista tehdään kokoava tarkastelu toteutuneesta kehityksestä sekä rakennetaan tulevaisuuskuvia. Ennakoitujen tulevaisuuskuvien on ajateltu toteutuvan vuosien 2020–2025 välillä.

Katsaus on suunnattu virkamiesten, poliitikkojen ja järjestötoimijoiden sekä kaikkien maaseudun kehittämisestä kiinnostuneiden käyttöön päätöksenteon ja kehittämistyön pohjaksi.

Maaseutukatsauksen 2014 on kirjoittanut Jouni Ponnikas, Olli Voutilainen, Sirpa Korhonen ja Hanna-Mari Kuhmonen.

Maaseutukatsaus 2014 on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa Alueiden kehittäminen 2/2014 ja on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: http://tem.fi/documents/1410877/2859687/Maaseutukatsaus+2014+23012014.pdf