Maaseutu kestävyysmurroksen tuulenhalkojaksi – maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 strategia julkistettu

Isä ja tytär, taustalla kesäinen maalaismaisema.

Maaseutupolitiikan neuvosto hyväksyi kokouksessaan 10.3. strategialuonnoksen seuraavan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman pohjaksi.

Kestävyysmurros tulevan maaseutupolitiikan lähtökohdaksi

Maaseutupolitiikan neuvosto asetti kesällä 2019 strategiaryhmän, jonka tehtävänä on ollut laatia strategia seuraavan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman valmistelun pohjaksi.

Strategialuonnos esitettiin Maaseutupolitiikan neuvostolle Helsingissä 10.3.2020. Neuvosto hyväksyi luonnoksen, joka käsittää vision lisäksi kolme kokonaisuutta. Ne ovat keskinäisriippuvuus ja paikkaperustaisuus, ympäristöoikeudenmukaisuus ja tietointensiivinen talous

Stratgian lähtökohdaksi on nostettu kestävyysmurros. Alla ote strategian alkusanoista.

[Kestävyysmurros] tulee muuttamaan rakenteita ja toimintoja yhteiskunnassa ja taloudessa perustavalla tavalla. Maaseutupolitiikassa on hahmotettava, mitä kestävyysmurros tarkoittaa maaseudulle, mitä uusia mahdollisuuksia se avaa, ja millaista politiikkaa se edellyttää. 

Strategialuonnoksen ovat kirjoittaneet Tuomas Kuhmonen, Kaisu Kumpulainen, Olli Lehtonen, Ilkka Luoto, Jari Lyytimäki, Aila-Leena Matthies, Sami Moisio, Heidi Sinevaara-Niskanen, Jukka Teräs ja Hilkka Vihinen. 

Kokonaisohjelman valmistelu etenee strategian pohjalta

Maaseutupolitiikan neuvosto päätti kokouksessaan myös seuraavan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman valmistelun painopisteistä. Nämä ovat yhteneviä strategialuonnoksen kokonaisuuksien kanssa.

Strategialuonnos on lähetetty kaikille Maaseutupolitiikan neuvoston jäsenorganisaatioille käsiteltäväksi. Kommentointikierroksella haetaan näkökantoja strategian painopisteisiin sekä näkemyksiä mahdollisista maaseutupoliittisista tavoitteista eri osioihin liittyen. 

Keväällä järjestetään virtuaalisia työpajoja. Tavoitteen on, havainnollistaa maaseutupoliittisia tavoitteita tuleville vuosille. Valmistelutyössä hyödynnetään Maaseutupolitiikan verkostojen kestävän kehityksen tarkastelun tuloksia. Kestävä kehitys on vuosien 2019-2020 maaseutupoliittinen erityisteema. 

Kokonaisohjelman valmistelussa tullaan hyödyntämään myös avoimia sähköisiä ideointialustoja ja epävirallisia kanavia, jotta vaikuttamismahdollisuudet ovat laajat. Toivotaan, että mahdollisimman moni maaseudun toimija osallistuu kokonaisohjelman valmisteluun. Osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan Maaseutupolitiikka.fi uutishuoneessa sekä Maaseutupolitiikan neuvoston sosiaalisen median kanavilla. 

Tavoitteena on, että seitsemäs maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2021-2027 valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Kokonaisohjelman valmisteluryhmänä toimii Maaseutupolitiikan neuvosto. 

Maaseutu kestävyysmurroksen tuulenhalkojaksi – maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 strategialuonnos julkistettu

Lue maaseutupoliittisen kokonaisohjelman strategia PDF-tiedostona.