Maaseutupolitiikan hankehaku vuodelle 2019 avautuu 24.10.

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuoden 2019 hankehaku avautuu 24.10. Hakukierroksen teemat ovat "sosiaaliset innovaatiot maaseudun elinvoiman kehittämisessä" sekä avoin "jokeriteema".

Valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on vuonna 2019 käytettävissä yhteensä 510 000 euroa Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera), mikäli rahoitus sisällytetään Makeran käyttösuunnitelmaan vuodelle 2019 ja mikäli tämä hyväksytään alkuvuodesta 2019.

Määrärahoilla rahoitetaan maaseutupolitiikan valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 (lue lisää) ja Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn kymmenen tehtävän (lue lisää) toteuttamista. Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia.

Hankehakemuksia arvioi Maaseutupolitiikan neuvoston asettama hankeryhmä, joka tekee esityksen rahoitettavista hankkeista maa- ja metsätalousministeriölle. MMM tekee rahoituspäätökset.

Vuoden 2019 hanketeemat

Sosiaaliset innovaatiot maaseudun elinvoiman kehittämisessä

Teeman alla haetaan tietoa ja tutkimusta esimerkiksi siitä

 • kuinka maaseudun asukkaiden, yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten osallisuudella voidaan vaikuttaa maaseutualueiden elinvoimaisuuteen - mitkä ovat parhaat käytännöt?
 • minkälaisia teknologisen, digitaalisen ja sosiaalisen innovaation yhdistelmiä hyödynnetään – ja olisi hyödynnettävä – erityisesti maaseudun palveluiden ja paikallistalouden kehittämisessä, kansallista ja kansainvälistä vertailua
 • minkälaisia vaikutuksia eri yhteiskehittämisen ja yhteistoiminnan muodoilla (esim. maaseutuvaikutusten arviointi MVA, jaettu asiantuntijuus, joukkoistaminen, kumppanuuspöytä) on ollut ja voi olla maaseudun elinvoiman kehittämisessä?
 • miten maaseutualueita sisältävät kunnat ja kaupungit hyödyntävät sosiaalisen innovoinnin / innovaatioiden mahdollisuuksia maaseutualueiden elinvoiman edistämisessä, missä laajuudessa sekä mihin liittyen?
 • miten Suomen maakunnissa edistetään maaseudun elinvoiman kehittämistä sosiaalisten innovaatioiden avulla?

Avoin ”jokeri” teema

Avoin, niin kutsuttu ”jokeriteeman” puitteissa voidaan hakea rahoitusta hankkeelle, jonka teema ja käsiteltävä aihe on perustellusti maaseutupoliittisesti ajankohtainen ja kansallisesti merkittävä.

Rahoitettavalta hankkeelta edellytetään sekä tutkimuksellista että kehittävää otetta. Rahoitettava hanke velvoitetaan tuottamaan "jokerijulkaisu", minkä konsepti tulee esittää hankehaussa osana hankkeen viestintäsuunnitelmaa. Loppuraporttia ei hyväksytä jokerijulkaisuksi, eikä myöskään blogikirjoituksia.

Hakukierroksen menettelytapakirje julkaistaan Maaseutupolitiikka.fi ja MMM.fi -sivuilla 24.10.

 • Husberg, Antonia

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

  Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.