Maaseutupolitiikan INFRA-verkosto: Yksityisteiden sillat aiheuttavat huolta - vaarantuvatko maaseudun kuljetukset?

Infra , Uutinen

Viime talvena koettu liukkaus ja kevään routarikot asettivat niin puukuljetukset kuin myös yksityisautoilijat vaaraan. Alempiasteisten teiden kunnossapitoon on saatava lisää varoja, jotta voidaan turvata metsäteollisuuden toiminta sekä pitää tiet turvallisina niin maaseudun vakinaisille- kuin vapaa-ajan asukkaille, vaatii maaseutupolitiikan INFRA-verkosto (Kuntaliitto).

Määrärahat riittävät nykyisellään vain pääteiden kunnossapitoon. Vaikutukset maa- ja metsäteollisuuteen voivat olla tuntuvat. Yksityisteiden merkitys biotalouden kuljetuksissa ja maaseudun liikenteessä on suuri.

– Yksityisteillä erityisesti huonokuntoiset sillat alkavat olla maaseudun biotalouden ja yleensä raskaan liikenteen kuljetusten pullonkaula. Sillat ovat vanhoja ja mitoitettu nykyistä paljon kevyemmille rekoille. Aika ei tietä ja siltaa paranna, painottaa Suomen Tieyhdistyksen erityisasiantuntija Jaakko Rahja, joka on yksi maaseutupolitiikan INFRA-verkoston jäsenistä.

Yksityisteiden perusparannusmäärät on saatava nousuun. Ajantasainen tieto yksityisteistä ja erityisesti silloista tulisi olla paremmin saatavilla. Yksityisteiden ja siltojen on oltava kunnossa, jotta suomalainen ruoka- ja metsäteollisuus saa tarvitsemansa raaka-aineet.

Kuntaliiton Elinvoimainen toimintaympäristö-verkosto, lyhyemmin Maaseutupolitiikan INFRA-verkosto, on yksi Maaseutupolitiikan neuvoston viidestä verkostosta. Verkosto koostuu eri alojen asiantuntujoista. Verkoston tavoitteena on tukea ja edistää maaseudun kehittymistä elinvoimaisena toimintaympäristönä. Verkoston toiminta keskittyy tiestöön ja liikenneverkkoon, tietoliikenneverkkoon, vesi- ja jätehuoltoon, sähköverkkoihin ja energiaan sekä maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi tavoitteena on maaseutupolitiikan vaikuttavuuden lisääminen. Verkosto tarttuu ajankohtaisiin asioihin ja osallistuu maaseudun edunvalvontaan sote- ja maakuntauudistuksessa.