Maaseutupolitiikan neuvosto linjasi maaseutupolitiikan vision: monimuotoinen maaseutu on kansallinen menestystekijä

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) on linjannut kansallisen maaseutupolitiikan vision ja tavoitteet vuosille 2021–2027. MANE on myös linjannut maaseutupolitiikan temaattisen työn painopisteet ja on asettanut apulaispääsihteerit.

Kansallisen maaseutupolitiikan visiossa vuoteen 2027 monimuotoinen maaseutu on kansallinen menestystekijä, joka tarjoaa alustan ja ratkaisuja hyvälle elämälle, yrittäjyydelle, innovatiivisuudelle ja kestävälle yhteiskunnalle. Visiossa Suomea kehitetään kokonaisuutena vahvistaen paikallislähtöisiä mahdollisuuksia. Visiota toteutetaan ”Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille 2021–2027” kautta.

Kokonaisohjelma toimii MANEn toimintaohjelmana ja on järjestyksessään seitsemäs maaseutupoliittinen kokonaisohjelma. Se avaa, millaista kansallista maaseutupolitiikkaa yhteiskunnalliset kehityskulut, kuten kestävyyskriisin hallinta, lisääntyvä paikkariippumattomuus, ihmisten monipaikkaisuus ja koronapandemia, edellyttävät maaseutualueiden näkökulmista.

”Maaseutupolitiikassa tehdään tärkeää tulevaisuustyötä, mikä näkyy kokonaisohjelmassa. On erityisen tärkeää, että vastaamme koronapandemian voimistamiin ilmiöihin, kuten monipaikkaisuuden lisääntymiseen ja sen mahdollistamiseen entistä useammalle. Lisäksi on edistettävä maaseutualueiden elpymistä pandemiasta”, toteaa maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtajana toimiva maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.”

MANE on myös linjannut kokonaisohjelman toteuttamiseen liittyvän kehittämistyön painopisteet vuosille 2021–2023. Painopisteet liittyvät uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksiin, hyvän elämän edellytyksiin, nuoriin ja paikallisuuden merkitykseen sekä lapsiperheisiin. Painopisteisiin liittyy erilaisia alueellisia painotuksia. Painopisteiden pohjalta haetaan uusia maaseutupolitiikan temaattisia verkostohankkeita avoimen hankehaun kautta. Hankehaku avaamisesta tiedotetaan erikseen.

MANE on asettanut apulaispääsihteerinsä. Hallinnon apulaispääsihteeriksi on asetettu erityisasiantuntija Hanna-Mari Kuhmonen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Maaseutututkimuksen apulaispääsihteeriksi on asetettu tutkimusprofessori Hilkka Vihinen Luonnonvarakeskuksesta ja kansalaistoiminnan apulaispääsihteeriksi vuosille 2021–2023 on asetettu kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola Maaseudun Sivistysliitosta.

MANE tukee valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä kansallisten maaseutupoliittisten kysymysten valmistelussa ja toimeenpanossa. MANE linjaa kansallisen maaseutupolitiikan toteutusta ja sen kehittämistä. Maaseutupolitiikka on osa kansallisen aluekehittämisen kokonaisuutta, johon kuuluvat maaseutupolitiikan lisäksi kaupunkipolitiikka ja saaristopolitiikka. MANE on valtioneuvoston päätöksellä asetettu toimikaudeksi 1.3.2021– 31.12.2025

Aiheesta lisää:

Ajankohtaista tietoa maaseutupolitiikan tantereelta sekä tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi saa maaseutupolitiikan neuvoston ylläpitämältä sivustolta maaseutupolitiikka.fi.

Maaseutupolitiikan neuvoston tietosivu mmm.fi/mane.

Lisätietoa:

Satu Haapaniemi, maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja, p. 050 400 5193

Antonia Husberg, vt. maaseutupolitiikan pääsihteeri, maaseutuylitarkastaja, p. 0295 16 2033