Maaseutupolitiikan neuvosto: Maaseutualueiden osaavan työvoiman pula kansallinen kysymys

Valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) ottaa kantaa maaseutualueiden osaavan työvoimapulan ratkeamiseksi. MANE edellyttää laaja-alaisia toimenpiteitä kaikilla politiikan tasoilla ja peräänkuuluttaa muutoksia toimintatapoihin niin hallinnon sisällä kuin sektorit ylittävässä yhteistyössä.

– Maaseudun merkitys suomalaisen yhteiskunnan siirtymisessä kestävään bio- ja kiertotalouteen ja ilmastopolitiikan toteuttamisessa on kiistämätön, mutta puutteet osaavan työvoiman saatavuudessa uhkaa muodostua esteeksi sujuvalle siirtymiselle, toteaa MANEn puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Leppä on tyytyväinen, että MANE ottaa asiaan kantaa yksimielisesti ja esittää konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa akuutin tilanteen ratkeamiseksi.

– Osaavan työvoiman saatavuuden tilanne on kriittinen etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, kertoo maaseutupolitiikan neuvoston alaisuudessa toimiva Osaaminen ja työllisyys (OTE) -verkoston erityisasiantuntija Juha Rutanen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Tärkeintä olisi kehittää tutkintojen rinnalle joustavia ja yritysten tarpeiden mukaisia koulutusratkaisuja, sanoo Rutanen, mutta huomauttaa, että pulaa on myös korkeasti koulutetuista, esimerkiksi sosiaalialan erikoisammattien osaajista.

MANE peräänkuuluttaa kannanotossaan yhteiskuntavastuullista politiikkaa, jossa tunnistetaan ja huomioidaan luonnonvara-ammattien koulutuksen erityistarpeita sekä maaseutujen työnantajien työ-voimatarpeita. MANE myös haastaa ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat, oppilaitokset ja alueiden yritykset uusien toimintatapojen käyttöönottoon, jotta koulutuksen kysyntälähtöisyys ja muutosnopeus paranevat, maaseudun elinkeinojen asiantuntemus lisääntyy työnvälitys- ja neuvontapalveluissa ja ulkomaisen työvoiman saatavuus paranee lupakäytäntöjä keventämällä maaseutualueilla.

Lue koko kannanotto alta.

Lisätiedot:

Risto Lahti, p. 050 565 0424, maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja

Juha Rutanen, p. 040 573 7568, erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan Osaaminen- ja työllisyys (OTE) –verkosto

  • Rutanen, Juha

    TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

    Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
    Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

    Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.