Maaseutupolitiikan neuvosto: Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää maaseutunäkökulman huomioimista uusilla hyvinvointialueilla

Maaseutupolitiikan neuvosto otti kokouksessaan 7.12.2021 kantaa aluevaaleihin ja hyvinvointialueiden järjestäytymiseen. Kannanotossaan neuvosto korostaa erityisesti hyvinvointialueiden strategiatyön ja päätösten maaseutuvaikutusten arviointia. MANE painottaa asukkaiden osallisuuden ja saavutettavien palvelujen turvaamista alueellisesti yhdenvertaisesti. MANE kannustaa kaikkia kansalaisia käyttämään äänioikeuttaan tulevissa aluevaaleissa.

Valtioneuvoston asettama maaseutupolitiikan neuvosto (jäljempänä MANE) korostaa paikallisten olosuhteiden tuntemusta ja huomioimista uusien hyvinvointialueiden strategiatyössä, päätöksenteossa ja tulevissa toiminnoissa. MANE näkee, että osallistavan maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) –menetelmän käyttö edistää uudistuksen tavoitteiden toteuttamista alueellisesti yhdenvertaisesti. MANE huomauttaa, että tieto harvaan asutun maaseudun väestöstä hukkuu helposti tilastollisiin keskiarvoihin.

– Maaseutualueiden väestön hyvinvoinnin valottamiseksi ja palvelutarpeiden vastaamiseksi tarvitaan paikkatietopohjaista tietoa ja maaseudun asukkaita osallistavia menetelmiä, toteaa MANEn vt. pääsihteeri Antonia Husberg.

MANE pitää erityisen tärkeänä, että palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa vahvistetaan maaseudun asukkaiden osallisuutta.

– Osallisuudessa on huomioitava myös alueellinen ulottuvuus. Lisäksi on huomioitava, että maaseutualueille kohdistuva monipaikkaisuus lisääntyy ja vaikuttaa tutkitusti myös sote-palvelujen kysyntään ja käyttöön. Väestötilastot eivät kuitenkaan tunnista maaseudun osa-aikaista väestöä, toteaa maaseutupolitiikan erityisasiantuntija Mari Kattilakoski.

MANE korostaa ensihoidon ja päivystyspalvelujen sekä ikäihmisten palvelujen saavutettavuuden turvaamista koko hyvinvointialueella ja painottaa pelastustoimen palvelujen turvaamista harvaan asutulla maaseudulla. MANE huomauttaa, että sopimuspalokunnat ovat maaseutualueilla välttämättömiä pelastustoimen palvelujen järjestämiseksi ja peräänkuuluttaa sopimuspalokuntien toimintaedellytyksien turvaamista.

MANE pitää tärkeänä, että maaseutualueille soveltuvia tapoja tuottaa palveluja vauhditetaan ja pilotoidaan, jotta palvelujen yhdenvertainen saatavuus toteutuu.

Siirry lukemaan MANEn kannanotto kokonaisuudessaan (maaseutupolitiikka.fi).

Siirry lukemaan maaseutupolitiikan aluevaalinostot (HYMY-verkosto, maaseutupolitiikka.fi).

Siirry lukemaan tutkittua tietoa monipaikkaisuuden vaikutuksista ja erityiskysymyksistä sote-palveluihin liittyen (THL).

Tiedotteen pääkuva: @maaseutuverkosto, Contum Oy

Lisätietoa

  • Husberg, Antonia

    Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

    Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
    Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

    Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.