Maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmä esittää rahoitettavaksi neljä uutta maaseutupolitiikan valtakunnallista maaseudun tutkimus- ja kehittämishanketta

Maaseutupolitiikan neuvoston asettama hankeryhmä on käsitellyt maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoitettavat, vuoden 2018 maaseutupolitiikan valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankehakemukset. Hankeryhmä esittää maa- ja metsätalousministeriölle, että rahoitusta myönnetään neljälle (4) uudelle hankkeelle:

 • Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä (NAPPIS), hakijana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
 • Nuorten yrittäjyyspolut maaseudulla (NUPO), hakijana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 • Nuorten polut yrittäjyyteen maaseudulla (YoungEntre), hakijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
 • Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa maaseudulla (PANU), hakijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Lisää tietoa rahoitettavista hankkeista alla olevassa liitteessä.

Hakukierroksen teemana oli Nuoriso. Erityisenä painopisteenä oli nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen maaseudulla. Hankehakemuksia saapui määräaikaan, 18.12. klo 16:15, mennessä 14 kappaletta. Avustusta haettiin yhteensä n. 2,17 milj. euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makeran) vuoden 2018 vahvistetun käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä on yhteensä 510 000 euroa. Päätökset rahoituksesta tai sen hylkäämisestä tehdään maa- ja metsätalousministeriössä.

 • Husberg, Antonia

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

  Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.