Maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmän esityksestä rahoitetaan neljä uutta valtakunnallista maaseudun tutkimus- ja kehittämishanketta

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa neljä (4) uutta valtakunnallista maaseudun tutkimus- ja kehittämishanketta maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä.

Vuoden 2022 valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita haettiin seuraavissa teemoissa: 

 1. Julkisten rahavirtojen kohdentuminen maaseutu- ja kaupunkialueille –nykytilan kuvaus
 2. Mitä ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa maaseudulle, ja miten se voidaan ottaa huomioon politiikassa, lainsäädännössä tai maaseudun yhteisöjen ja asukkaiden toiminnassa?
 3. Jokeriteema

Rahoituspäätöksen saaneet hankkeet ovat:

 • YHYKE - Yhteistä ja yksityistä hyvää - Tutkimus luonnonvarojen käyttöön liittyvistä ympäristöoikeudenmukaisuuksista ja niiden yhteensovittamisesta maaseudulla. Hakijana Itä-Suomen yliopisto (UEF). Yhteistyötahot: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän yliopisto, työ- ja elinkeinoministeriö, kohdekunnat. 
 • KOKOMAA - Konflikteista kohti oikeudenmukaista siirtymää maaseudun elinkeinoissa ja luonnonvarojen hallinnassa. Hakijana Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). 
 • RAVIT - Julkisten rahavirtojen kohdentuminen maaseutu- ja kaupunkialueille. Hakijana Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Luonnonvarakeskus (LUKE). 
 • PAALI - Paikkariippumaton arvonluonti maaseudun ilmiönä. Hakijana Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Yhteistyötahot: Maaseudun Tulevaisuus.

Hankehakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhdeksän (9) kappaletta. Rahoitusta haettiin yhteensä 952 846 euroa. Haettavana oli yhteensä 510 000 euroa. 

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa hankkeet maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Lisätiedot

 • Husberg, Antonia

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

  Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.