Maaseutupolitiikan verkostot kestävän kehityksen tiellä

Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) Maaseudun INFRA- ja Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkostot jalkautuvat alueellisiin kestävän kehityksen työpajoihin teemoilla ympäristö ja energia maaliskuun aikana. Työpajojen antia hyödynnetään kokonaisohjelman valmistelussa.

Iin kunnassa toteutamme työpajaa teemalla ympäristö ja Seinäjoella teemalla energia. Aihetta tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmista vahvalla maaseutuajatuksella. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Tervetuloa osallistumaan ja pohtimaan maaseudun kestävän kehityksen näkymiä tulevaisuudessa sekä vaikuttamaan Suomen maaseutualueiden kehitykseen!