Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2015

Julkaisut

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n vuosikertomuksessa kuvataan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sekä teemaverkostojen keskeinen toiminta vuoden 2015 aikana.

Vuosikertomuksessa käsitellään valtioneuvoston YTR:lle asettamien tehtävien toteuttamista. Vuosikertomuksessa käsitellään maaseutupoliittinen ohjelmatyö sekä teemakohtainen kehittämistyö verkostoissa seuraavissa aihepiireissä: kansalaistoiminta, elämänlaatu, maankäyttö ja infrastruktuuri, maaseudun elinkeinot ja osaaminen, ekosysteemipalvelut, harvaan asuttu maaseutu sekä identitetsbaserat nätverk.

Lisäksi kerrotaan maaseutututkimuksen ja –osaamisen vahvistamisesta, maaseututoimijoiden kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja kokemustenvaihdon edistämisestä sekä maaseutuvaikutusten arvioinnin kehittämisestä ja käyttöönoton edistämisestä ja seurannasta.

Vuosikertomuksessa kuvataan myös paikallisen kehittämisen rakenteiden ja työtapojen vahvistamista sekä maaseudun, saariston ja kaupunkien vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten parantamista sekä kansallisen ja EU:n maaseutu- ja aluepolitiikan yhteensovittamiseen osallistumista.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2015 kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjaan (15/2016): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74836