Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n vuosikertomus 2013

Julkaisut

YTR:n toimikausi oli katkolla heinäkuussa 2013. Valtioneuvosto asetti YTR:n jatkokaudelle 17.7.2013–31.12.2015 ajantasaistetuin tehtävin. YTR:n kokoonpanoon lisättiin samalla uusina tahoina aluehallintovirastot, Leader-ryhmät, maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosasto, sisä- ministeriö, oikeusministeriö ja valtiovarainministeriön kuntaosasto. Yhtenä tehtävänä YTR:llä on jatkokaudellaan ”maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen verkostomaiseen toimintaan ja kumppanuuteen perustuen ja tukemaan paikkaperusteista politiikkaa”. Kokonaisohjelmatyön yhteydessä YTR on pyrkinyt kehittämään toimintatapojaan entistä vaikuttavammaksi toimintojen ketjuksi. YTR:n toimintaohjelmaa viedään jatkossa eteenpäin teemaverkostoissa, joissa kohtaavat paikallis- ja aluetason toimijat sekä ministeriöiden virkamiehet. Tavoitteena on joustava ja muuttuviin tilanteisiin nopeasti reagoiva verkostotyömalli. Maaseutupolitiikan toimeenpanossa politiikka-, kehittäjä-, tutkija- ja viranomaistoimijoiden, yrittäjien sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyö pyritään rakentamaan entistä tiiviimmäksi. Sihteeristössä keskusteltiin uuden YTR:n toimikaudesta ja esitettiin yhteistyöryhmän nimeämistä vuoden 2020 loppuun asti, jolloin kausi olisi ollut sama EU-ohjelmakauden ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö esitti ja valtioneuvosto asetti YTR:n kuitenkin jatkokaudelle vuoden 2015 loppuun asti, saattaen YTR:n näin samaan sykliin kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän ja saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa, jotka on asetettu eduskuntavaalikaudeksi.

YTR:n toimintakertomus on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.