MANE on mukana Hyvin sanottu –hankkeessa

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) osallistuu Hyvin sanottu -hankkeeseen järjestämällä Ideafestivaali -keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjan. Kampanja on osa Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaa, joka järjestetään Kurikassa 1.-2.10.2021.

Kampanjan tarkoituksena on osallistaa eri-ikäisiä ja eri taustaisia ihmisiä kylistä ja kaupungeista keskustelemaan kysymyksistä, jotka johdattelevat paremman tulevaisuuden tekemiseen. Tavoitteena on parantaa suomalaista maaseutukeskustelua ja maaseutu-kaupunki-vuorovaikutusta sekä syventää ymmärrystä kolmesta ennakkoon valitusta aiheesta.

Ideafestivaali -keskustelun hyvästä elämästä maaseudulla voi järjestää jokainen aiheesta kiinnostunut taho. Luottamuksellisessa Erätauko-menetelmää hyödyntävässä keskustelussa puhutaan omista kokemuksista, ja kaikki osallistujat ovat tasavertaisia. Mukaan toivotaan kutsuttavan etenkin maaseuduilla asuvia nuoria, joiden kotiseututunteeseen ja käsityksiin maaseudusta käytävä keskustelu erityisesti vaikuttaa. Keskusteluista syntyvät oivallukset kerätään ja hyödynnetään osana kansallisen maaseutupoliittisen julkilausuman muotoilua. Julkilausuma julkistetaan Maaseutuparlamentissa 2.10.

Hyvin sanottu -hanke on Ylen ja Erätauko-säätiön koordinoima viisivuotinen (2021-2026) hanke, jonka tavoitteena on parantaa suomalaista keskustelukulttuuria ja luoda turvallisia keskusteluympäristöjä. Hankkeella halutaan innostaa ihmisiä keskusteluun, jossa arvostetaan erilaisia näkemyksiä ja kunnioitetaan toisia. Tavoitteena on vahvistaa suomalaisten ymmärrystä toisiaan kohtaan.

Kampanja on käynnissä kesäkuun 11. päivään saakka. Keskustelun järjestäminen on helppoa Ideafestivaalin nettisivuilta saatavan materiaalin avulla. Osana kampanjaa järjestetään Erätauko-keskusteluiden fasilitointikoulutusta yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa.

Kampanjan pääyhteistyökumppaneita ovat Maaseudun Sivistysliitto MSL, Suomen 4H-liitto, Suomen Kylät ry, maaseutuverkoston Nuoret tulevaisuuden tekijöinä –työryhmä (Keskipiste-Leader ry), Erätauko-säätiö sekä maaseutuverkosto/verkostopalvelut sekä maaseutupolitiikan neuvosto ja sen sihteeristö maa- ja metsätalousministeriössä koordinoi kokonaisuutta.

Materiaalit ja ilmoittautumislomakkeen keskustelun järjestämiseksi sekä fasilitointikoulutukseen löydät ideafestivaali.fi -sivuilta.

Tutustu kampanjaan sivuilla ideafestivaali.fi ja Maaseutuparlamentti -tapahtumaan maaseutuparlamentti.fi

Kampanjan ensimmäisessä keskusteluosiossa järjestettiin 22 keskustelua, joihin osallistui 150 henkilöä, ja joista lähes puolet olivat alle 29-vuotiaita. Eri-ikäisten ja eri taustaisten ihmisten ääni kuuluu keskusteluissa syntyneissä oivalluksissa, joita saatiin yhteensä 121 kappaletta. Osallistujien joukossa oli koululaisia, nuoria ja opiskelijoita, kylä- ja yhdistysaktiiveja, yrittäjiä, kunnanjohtajia ja kansanedustajia. Useimmat keskustelut järjestettiin Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Kiitämme lämpimästi kaikkia keskusteluja tähän mennessä vetäneitä ja niihin osallistuneita! Siirry lukemaan ideafestivaalin ensimmäisen keskusteluosion antia: Hyvä elämä maaseudulla edellyttää mahdollisuuksien tasa-arvoa. 2.3.2021

Tutustu oivalluksiin Viimassa:  https://app.viima.com/maaseutupolitiikka/ideafestivaali-oivallukset/