Ministeri Leppä: Osaaminen ja uudistaminen keskeisiä maaseudun elinvoimaisuudelle

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) kokoontui 28.3. Säätytalolla. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta, maakuntauudistusta sekä ajankohtaisia maaseudun yrittäjyysasioita.

– Osaaminen ja uudistaminen ovat keskeisiä maaseudun elinvoimaisuudelle, sanoi neuvoston puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kokouksessa.

– Maakuntauudistus ja uusi ohjelmakausi vaikuttavat oleellisesti maaseudun yrittäjyyspalveluihin. Eri rahoitusmahdollisuuksien yhteensovittaminen on entistä tärkeämpää, jotta yrityksiä ja järjestöjä palvellaan mahdollisimman hyvin, ministeri Leppä korosti. Hän totesi, että monilla maaseudun elinkeinoaloilla menee hyvin ja maaseudun yritystoiminnan innovatiivista kehittämistä tulee tukea myös jatkossa. Käynnissä olevan EU-ohjelmakauden aikana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 136 miljoonan euron yritysrahoituksella on laitettu liikkeelle 546 miljoonan euron investoinnit yksityisellä sektorilla.

MANE päätti kokouksessa ottaa kantaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen. Keskustelussa painotettiin yhteistyötä eri rahastojen välillä, osaamisen ja koulutusmahdollisuuksien lisäämistä maaseudulla sekä maaseudun yrittäjyyden kehittämistä tulevalla ohjelmakaudella. Hyvän ympäristön merkitys maaseudun vetovoimaisuuden lisäämiseksi nostettiin esille. Lisäksi korostettiin maaseutuvaikutusten arvioinnin käyttöä yhteisen maatalouspolitiikan valmistelussa ja toimeenpanossa. Myös paikallinen kehittäminen, teknologian kehitys sekä rahoituksen kokonaistaso suhteessa toimenpiteisiin päätettiin nostaa kannanottoon. Julkinen kannanotto lähetetään uudistuksen valmistelijoille niin Suomessa kuin EU:ssa.

Kokouksessa linjattiin myös maaseutupoliittiset painopisteet tuleviin maakuntavaaleihin. MANE nostaa keskusteluun kysymyksiä, jotka liittyvät lähidemokratiaan, hyvinvointiin ja palveluihin, yritystoiminnan kehittämiseen, osaamisen lisäämiseen ja digitaalisuuteen.

– Maakuntia tulee kehittää kokonaisuutena, ministeri Leppä painotti. On tunnistettava, että kaupungit ja maaseutu eivät ole erillisiä kokonaisuuksia. Alueet ovat erilaisia ja paikallisia voimavaroja on tunnistettava ja mahdollisuuksia on edistettävä yhdenvertaisesti. Tämä vahvistaa koko maan taloudellista ja sosiaalista elinvoimaa, Leppä korosti.

Maaseutupolitiikan neuvosto on valtioneuvoston asettama poikkihallinnollinen toimielin, jonka tavoitteena on tukea valtioneuvostoa strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Maaseutupolitiikan tärkeimmät tavoitteet on määritelty maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 2014-2020 ja tehtävät MANEn asettamiskirjeessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Ministerin erityisavustaja, Risto Lahti, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 050 565 0424

MANEn pääsihteeri Christell Åström, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0295 16 2030