Monipaikkaisuus ja sote -verkkotyöpaja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Suomen Ympäristökeskus SYKE järjestävät verkkotyöpajan, jonka tavoitteena on ymmärtää, millaisia haasteita monipaikkainen eläminen tuo sote-palvelujen järjestämiseen ja miten nämä haasteet tulisi ratkaista. Työpaja toteutetaan osana MONISOTE-tutkimushanketta, joka on rahoitettu valtakunnallisista maaseutupolitiikan kehittämisvaroista.

Verkkotyöpaja on osanottajille rajattu työskentelyalue verkossa jossa keskustellaan fiktiivisten tapausselostusten pohjalta palveluiden nykytilanteesta ja pohditaan parannusehdotuksia. Aktiivinen osallistuminen keskusteluun on tärkeää työpajan onnistumiselle. Osallistujilta toivotaan aktiivista otetta ja reaktiivisuutta työpajan aikana.

Osallistujiksi toivotaan sekä palvelujen käyttäjiä kuten vapaa-ajan asukkaita, palvelujen tuottajia kuten terveyskeskusten lääkäreitä ja hoitajia sekä kuntien ja kaupunkien päätöksentekijöitä ympäri Suomen.

Verkkotyöpaja käynnistyy 6.2.2019 ja päättyy torstaina 14.2.2019. Työpajaan voi osallistua tällä aikavälillä joustavasti, internetin välityksellä mistä päin Suomea tahansa. Osallistujan tulee olla täysi-ikäinen.

Keskustelujen yhteenvetoja ja nostoja hyödynnetään tutkimusmateriaalina SYKEn ja THL:n MONISOTE-tutkimushankkeessa.

Osallistumalla työpajaan voi avustaa tutkijoita selvittämään, miten monipaikkaisuus ilmenee sote-palveluissa ja minkälaiset ratkaisut voivat tukea monipaikkaista elämäntapaa nyt ja tulevaisuudessa.

Osallistujia mahtuu mukaan vain rajoitettu määrä. Ilmoittautuminen päättyy 4.2.2019. Ilmoittautua voi täältä.

Lue kaikki tapahtuman tiedot täältä.

Lisätietoa

Kimmo Parhiala
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@thl.fi