OTE-verkoston lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta

Lausunto

Maaseutupolitiikan Osaaminen ja työllisyys OTE-verkosto on antanut lausunnon kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta.

Lausunnossaan OTE-verkosto toteaa, että kulttuurilla ja taiteella on maaseudun elinvoiman, yhteisöllisyyden ja vetovoimaisuuden kannaltaelintärkeitä tehtäviä kuntien toiminnassa. Kulttuuri ja taide ovat elämänlaatua, luovaa ajattelua, luovaa taloutta ja innovaatiota synnyttäviä ja ruokkivia tekijöitä. Maaseudun elinvoimaisuudella on välillisiä vaikutuksia myös osaavan työvoiman saantiin ja maaseutupaikkakuntien houkuttelevuuden kautta välillisiä vaikutuksia myös työvoiman liikkuvuuteen.

Lausunnossa todetaan myös, että lakiuudistuksen positiivisina vaikutuksina maaseudulle voidaan pitää kuntien aiempaa korostuneempaa yhteistyövelvollisuutta kunnan eri toimialojen, maakuntien, sekä kulttuuri- ja taidealan toimijoiden kanssa. Pienempien maaseutumaisten kuntien alueilla kuntien välinen yhteistyö tulee olemaan tulevaisuudessa nykyistä tärkeämpi työväline kulttuuripalvelujen takaamiseksi maaseudullakin.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta.

  • Koski, Eero

    Erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan Osaaminen- ja työllisyys OTE -verkosto / opetus- ja kulttuuriministeriö

    Sähköpostiosoite: etunumi.sukunimi@minedu.fi
    Puhelinnumero: 050 3585 493