Pykäläbaarissa tietoa julkisista hankinnoista

Uutinen

Julkisia hankintoja selventävissä Pykäläbaari-tilaisuuksissa esitellään erilaisia hankintatapoja, kriteereiden käyttöä, verkostoidutaan ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä. Tilaisuuksia on eri puolilla Suomea.

Valtakunnallisessa Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hankkeessa kehitetään pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Vuoden 2017 alusta voimaan tullut uusi hankintalaki kannustaa pk-yritykisä mukaan ja osana tarjousta voidaan huomioida myös ympäristöön ja sosiaalisiin näkökulmiin liittyvät näkökulmat.

- Tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista julkisista hankinnosita pk-yritykissä ja hankintoja tekevissä yksiköissä niin, että maaseudun yritysten kilpailukkyky ja mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin paranevat, projektipäällikkö Päivi Töyli Turun yliopiston Brahea-keskuksesta avaa hankkeen tavoitteita.

Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan, joita ovat kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka. Syksyllä 2018 sosiaalisia ja ympäristönäkökulmia liittyviä kriteereitä työstetään asiantuntijatyöpajoissa. Hanke myös keskittyy markkinavuoropuhelun edistämiseen.

– Järjestämme läpi koko Suomen Pykäläbaari-tilaisuuksia, joissa esitellään erilaisia hankintatapoja, kriteereiden käyttöä, verkostoidutaan ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden avoimelle keskustelulle ja samalla pk-yritykset ja hankintoja tekevät tahot tulevat toistensa kanssa tutuiksi. Nyt on hyvä aika ottaa meihin yhteyttä ja kertoa, minkä teeman käsittelylle olisi tarvetta juuri teidän alueellanne, Töyli kannustaa.

Hankkeessa etsitään myös innovatiivisia hankintaratkaisuja ja nostetaan niitä esiin tilaisuuksissa ja nettisivuilla Maaseudun hankinnat: http://www.maaseudunhankinnat.fi

MAHVA-hanketta toteuttavat Turun yliopiston Brahea-keskus, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Savon koulutuskuntayhtymä EkoCentria. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Lisätietoja, Päivi Töyli, 040 189 1929, paivi.toyli@utu.fi

 • Valtari, Heidi

  Erityisasiantuntija

 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.