Ratkaisuja maaseudun liikkumispalveluille. Maaseutupolitiikan politiikkasuositus 2:2017

"Liikkumispalveluiden järjestäminen on muutoksessa. Maakunta-, sote- ja lakiuudistukset yhdessä tiukentuvien ympäristötavoitteiden ja julkisesti tuettujen kuljetusten tehostamispaineiden kanssa toimivat muutoksen ajureina", todetaan Maaseutupolitiikan politiikkasuosituksissa koskien maaseudunn liikkumispalveluja.

Ratkaisuja maaseudun liikkumispalveluihin -politiikkasuosituksissa esitetään että

 1. Maaseudun liikkumisratkaisuja ja niihin liittyviä säädöksiä tulisi tarkastella kokonaisuutena. Liikennepalvelulain lisäksi olisi huomioitava muun muassa hankintalaki, työehtosopimukset, erilaiset tuettuihin kuljetuksiin liittyvät lait (SHL, VPL, SVL, perusopetuslaki) sekä tulevat maakunta- ja sote-uudistukset.
 2. Tarvitaan ymmärrettävää lainsäädäntöä ja sen soveltamisohjeita, jotta tulkinnanvaralle ei jäisi tilaa. Lainsäädännön
 3. tulisi myös ohjata ja kannustaa eri tahoja yhteistyöhön.
 4. Palvelutasojen mahdollisuutta vyöhykeperustaisesti tulisi harkita, ja tarkastella minkälainen palvelutaso millekin vyöhykkeelle olisi tarkoituksenmukainen. Palvelutasoja voitaisiin hyödyntää uudisrakentamisen suunnittelussa ja kaavoituksessa.
 5. Julkisesti tuettujen kuljetusten yhdistelyssä haasteena ovat erilaiset oikeudet ja ehdot joilla kuljetuksia toteutetaan. Näitä oikeuksia ja ehtoja tulisi harmonisoida. Esimerkiksi kuljetusten aikaikkunat, omavastuut, määrät, erityisoikeudet, maksujärjestelmät sekä kustannusten veloitus ja maksujärjestelyt tulisi pystyä harmonisoimaan ja selkeyttämään.
 6. Kuljetusten joustavuudelle ja yhdistelylle tulisi luoda paremmat edellytykset. Esimerkiksi taksamittarisäädöksen purkaminen tarkoittaisi taksin ja bussin raja-aidan poistamista ja mahdollistaisi liikennöitsijöille joustavamman ja tehokkaamman kaluston käytön. Tavara- ja henkilöliikenteen kuljetusten yhdistämistä tulisi edistää.
 7. Lainsäädäntö tulisi päivittää uudenlaisten palveluiden ja niiden tarpeiden osalta. Esimerkiksi jakamistalouden osalta tarvitaan lainsäädäntöä sisältäen selkeän ja yksilön osallistumista kannustavan verolinjauksen.

My data -ratkaisut ovat keskeisiä mahdollistajia maaseudun liikkumisen kehittämiselle ja my datan käyttö edellyttää tieto- ja yksityisyydensuojaan liittyvien periaatteiden ratkaisua.

Lue politiikkasuositukset kokonaisuudessaan alta.

 • Eckhardt, Jenni

  Erikoistutkija, DI, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@vtt.fi

  Tutkijana ollut muun muassa Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi -viestintähankkeessa ja Sitran rahoittamassa alueellisia liikkumispalveluita tutkivassa hankkeessa.