Rennolla otteella vakavan haasteen kimppuun

Tekstin on kirjoittanut HELMET-hankkeen projektipäällikkö Matti Arffman Envitecpolis Oy:stä.

Aurinko paistaa Vermon raviradalla, on elokuun alku ja kuninkuusravit ovat käynnissä. Huikkaan ohi kulkevalle, iloisen oloiselle naiselle: ”Tuleppas osallistumaan meidän kilpailuun. Meillä on ämpärissä 10 litraa tuoretta hevosenlantaa ja paino pitäisi arvata”. Nainen rupeaa nauramaan ja toteaa rempseästi: ”Helppo nakki. Tulee päivittäin lapioitua lantaa omalla tallilla.” Arvuuttelun lomassa keskustelu ohjautuu naisen hevostallin lantahuoltoon ja saman tien ilme vakavoituu. Naisen talli on yksi monista, jossa lannasta on muodostunut kallis riesa, lannasta eroon pääsy aiheuttaa kuluja tuhansia euroja vuodessa.

Tarina on hyvin tuttu. Moni talli Suomessa vaikeroi hevosenlannan kanssa. Kun on hevosia, on myös lantaa ja siitä täytyy hankkiutua asianmukaisesti eroon. Jos lähellä ei ole peltoja tai tallin käyttämä kuivike ei ole lähialueen viljelijöiden mieleen, ei tallinpitäjälle jää välttämättä muuta vaihtoehtoa, kuin maksaa kallis lasku lannan poiskärräämisestä.

Asia on vakava ja vetää tallinpitäjän huulet vakaviksi. Me HELMET-hankkeessa olemme tallinpitäjien tukena ideoimassa, luomassa puitteita yhteistyölle ja auttamassa olemassa olevan tekniikan monistamisessa kentälle. Tutkimusta hyödynnämme, mutta emme tee, vaan keskitymme edistämään konkreettisia toimenpiteitä. Lanta halutaan hyötykäyttöön ravinteina ja energiana ja samalla tallien lantahaastetta pyritään helpottamaan ja lannasta aiheutuvia kuluja pienentämään. Parhaassa tapauksessa jopa kääntämään lanta liiketoiminnaksi eli kulusta tuloksi.

HELMET hevosenlanta menestystarinoiksi on Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama valtakunnallinen hevosenlannan hyötykäyttöhanke, jonka toteuttaja on Envitecpolis Oy. HELMET kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin.

Kun lanta jo ohjautuu hyötykäyttöön esimerkiksi pelloille ja lannan poisvienti ei aiheuta isoja kuluja, niin toimintamallia ei kannata lähteä muuttamaan. Tällainen tilanne on usein maaseudun talleilla, joissa pellot ovat lähellä. Tilanne muuttuu kuitenkin radikaalisti, kun mennään hevoskeskittymiin isompien kaupunkien läheisyyteen ja raviratojen viereen. Niissä pienellä alueella hevosia, ja siten myös lantaa, on paljon. Pellot ovat kaukana tai niitä ei ole riittävästi lannanlevitykseen. Tällaisiin kohteisiin me HELMETissä tarjoamme apua.

Meille kaikki lannanhyödyntämistekniikat ovat samalla viivalla. Kompostointi, biokaasutus ja poltto ovat näistä ne tunnetuimmat. Kaikilla menetelmillä on omat hyvät ja huonot puolensa. Siksi tarkastelu

onkin tehtävä aina tapauskohtaisesti. Me lähdemme aina liikkeelle asiakkaan tarpeesta ja yhdessä käymme ratkomaan hänen tilannettaan.

HELMETin keskeisin tavoite on konkretia. Olipa kyseessä ryhmä toimijoita tai vaikkapa yksittäinen talli, voimme auttaa esimerkiksi ratkaisun löytymisessä, investoinnin suunnittelussa, luvituksessa tai tukihaussa. Olemme mm. olleet toteuttamassa lantalan lämmöntalteenoton suunnittelua ja auttamassa toimenpideluvituksessa. Parhaillaan työn alla on rumpukompostointi- ja kuivamädätysinvestointien kannattavuuden arvioinnit. Eli aitoa tekemistä ruohonjuuritason toimijoiden kanssa, aitoja lopputuloksia heidän arkeensa.

Syksyn pimetessä mielenkiintoisen lisämausteen lanta-asiaan tuo lannanpoltto. Tammikuussa EU:ssa hyväksyttiin asetusmuutos, joka mahdollistaa hevosenlannan polton maksimissaan 50 MW:n kattiloissa ilman jätteenpolttolupaa. Asetus astui voimaan elokuun alussa. Sääntely helpottuu aiempaan verrattuna, mutta edelleen päästöraja-arvot, lämpötilavaatimukset ja tekniset reunaehdot tulee täyttää. Onkin mielenkiintoista nähdä, tuleeko muutos vaikuttamaan lannanhyötykäyttöön.

Lantahaaste on vakava ja todellinen ongelma lukuisille toimijoille. Jotta tämä haaste kääntyy voimavaraksi, tarvitaan mukaan koko lannankäsittelyketjua. Tehdään vakavissaan, mutta rennolla otteella, hevosenlannasta menestystarinoita. Kun seuraavan kerran käyt messuilla tai tapahtumassa ja näet sinipaitaisen HELMET tiimin pilkesilmäkulmassa lantaämpärin tai muun kisailun äärellä, kurvaa juttusille. Tai mene osoitteeseen envitecpolis.fi/helmet. Me olemme valmiudessa sinua varten. Lähdetään yhdessä ratkomaan sinun lantahaastetta.

PS: Kun kuitenkin jäit jutun alussa pohtimaan lantaämpärin painoa, niin vastaus on: 10 litraa hevosenlantaa painaa 4,72 kg.