Saaristoasiain neuvottelukunta haluaa tietää koulujen lakkauttamisen vaikutuksista lapsiin

Nainen ja lapsi rantavedessä

Saaristoasian neuvottelukunta kuuli kokouksessaan 9.9.2020 maaseutu- ja saaristokoulujen tulevaisuudennäkymistä. Vuodesta 1990 lähtien peruskouluja on lakkautettu vuosittain noin 100, mikä tarkoittaa, että yli puolet maan peruskouluista on suljettu viimeisten 30 vuoden aikana. Tämä kehitys huolestuttaa saaristoasiain neuvottelukuntaa, koska lakkautukset kohdistuvat lähes kategorisesti maaseudun ja saariston kouluihin.

- Koulu on paljon muutakin kuin pelkkä opetusyksikkö. Koulu on tärkeä elinehto pienemmillä paikkakunnilla ja koulun ympärille syntyvällä sosiaalisella verkostolla on paikallisesti suuri merkitys, sanoo saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sandra Bergqvist.

Huolimatta koulujen laajamittaisista sulkemisista, koulujen sulkemisen vaikutuksista lapsiin on tehty hyvin vähän tutkimusta. Saaristoasian neuvottelukunta pitää tätä suurena puutteena ja periaatteellisesti tärkeänä kysymyksenä.

- Kaikilla lapsilla on oikeus tasa-arvoiseen ja turvalliseen koulunkäyntiin. Koulujen lakkauttamista perustellaan usein säästösyillä, mutta tutkimusta ei ole siitä, miten koulujen yhdistyminen ja pitkä koulumatka vaikuttavat lasten ja nuorten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä siitä aiheutuviin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Haluamme, että tätä tutkitaan tarkemmin, Bergqvist sanoo.

Saaristoasiain neuvottelukunta päättikin kokouksessaan lähteä selvittämään mahdollisuuksia asian eteenpäin viemiseksi maaseutupolitiikan toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:

SANK:n puheenjohtaja Sandra Bergqvist 040-534 1108

SANK:n pääsihteeri Elina Auri 0400-744 900