Sihteeristö lausui asiasta luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta

Lue MANE sihteeristön lausunto asiaan luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta (VN/12316/2019) alta.

Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö (jäljempänä MANE sihteeristö) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

Kaivoslain uudistus liittyy keskeisesti maaseutuun. Uudistus vaikuttaa edellytyksiin kehittää ja lisätä maaseutualueiden elinvoimaisuutta.

MANE sihteeristö pitää tärkeänä, että maanomistajien oikeuksia parannetaan ja vahvistetaan. On keskeistä, että sekä maanomistajien että paikallisten yhteisöjen ja ihmisten, joiden elinympäristöön kaivostoiminta vaikuttaa keskeisimmin, mahdollisuudet tulla kuulluksi kaivostoimintaan liittyvissä kysymyksissä vahvistetaan. Eri toimijoilla tulee olla riittävät mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Tästä näkökulmasta esitetyt muutokset 8, 12 ja 14 §:iin ovat hyviä ja tarkoituksenmukaisia.

Kansallisen maaseutupolitiikan keskeisimpiin strategisiin kiintopisteisiin kuuluu ympäristöoikeudenmukaisuus. Maaseudulla sijaitsevien luonnonvarojen käyttö tulee olla vastuullista ja oikeudenmukaista huomioiden paikalliset ympäristöt, olosuhteet, toimijat ja elinkeinot.

MANE sihteeristö näkee, että esityksellä pyritään vaikuttamaan varauksiin niin, että ne kohdistuvat pienemmille alueille. MANE sihteeristö kuitenkin toteaa, että esitetty varausmaksu on symbolinen summa, jonka vaikutukset pysynevät hyvin vaatimattomina. Vaikutuksia on syytä seurata ja varausmaksua tarkistettava tarvittaessa. MANE sihteeristö peräänkuuluttaa muutosvalmiutta tässä asiassa. Varauksia toivottavasti tehdään suuremmalla harkinnalla huomioiden edellä mainitut asiat. Myös tätä on syytä seurata.

On tarkoituksenmukaista, että kaivostoiminta rajataan kansallispuistojen ulkopuolelle ja, että mahdollisuudet kaivostoiminnalle luonnonsuojelualueilla rajataan nykyistä enemmän. Nämä alueet eivät ole esityksessä tuotu esille (voimassa oleva laki 621/2011 7 § ja 9 §).

MANE sihteeristö näkee, että esitys on askel oikeaan suuntaan kaivostoimintaan liittyvien intressien, luonnonsuojelu- sekä ympäristö- sekä ilmastotavoitteiden yhteensovittamisessa. Tärkeää on, että paikalliset olosuhteet ja vaikutukset huomioidaan päätöksenteossa ja suunnittelussa (maaseutuvaikutusten arviointi).

MANE sihteeristö korostaa, että esitys sisältää useita poikkeamiskirjauksia. On kuitenkin tärkeää, että nämä eivät murenna lain tarkoitusta. Näin ollen lain soveltamista on syytä seurata tarkkaan huomioiden niin, ympäristöön kuin ihmisiin (alue- ja maaseutuvaikutukset) ja talouteen (muu elinkeinotoimina alueella) kohdistuvat vaikutukset.

Sihteeristön lausunto on luettavissa myös lausuntopalvelu.fi:ssä. 

Lisätiedot

  • Husberg, Antonia

    Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

    Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
    Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

    Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.