Tulkaa mukaan toteuttamaan Kestävän kehityksen viikkoa 25.9-1.10.2023

Mitä kestävä kehitys käytännössä tarkoittaa? Miten se näkyy kylillä tai eri organisaatioiden toiminnoissa? Pieniä tekoja yhteisöissä ja suuria suunnitelmia tulevaisuuden nuorille.

Kestävän kehityksen viikko on tapahtumaviikko, jolloin yhdessä tuodaan esille esimerkkejä kestävän kehityksen työstä paikallisesti ja laajemmassa mittakaavassa. Tapahtumajärjestäjiksi ovat tervetulleita laajasti kaikki toimijat, valtakunnalliset järjestöt, paikallisyhdistykset, kunnat, koulut ja yritykset. Mitä kirjavampi joukko sen parempi!

Viikon aikana järjestettävä toiminta voi olla ekologista, sosiaalista tai taloudellista kestävyyttä, ja toiminnan voi toteuttaa esimerkiksi työpajoina, luentoina, teemapäivinä, tempauksina, tapahtumina, kampanjoina tai esimerkiksi avoimien ovien tapahtumina. Jo olemassa olevat kestävän kehityksen toimet ja hankkeet kannattaa myös sitoa osaksi Kestävän kehityksen viikkoa.

Tapahtumaviikon taustatahona toimii Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto, jonka tavoitteena on tapahtumaviikon kautta tuoda maaseutupolitiikkaa käytännön tasolle. Kestävän kehityksen toimikunta on myös valmistelemassa teeman mukaista valtakunnallista Toiveikas tulevaisuus -kirjoituskilpailua, johon voidaan esimerkiksi eri yhteisöissä ja kouluissa ottaa osaa.

Tapahtumien ilmoittaminen on auki

Tapahtumat rekisteröidään kestavankehityksenviikko.fi - sivustolle, josta löytyy myös kattavasti tietoa viikon järjestelyistä, yhteyshenkilöistä, sekä viestintämateriaalia vapaasti kaikkien osallistuvien tahojen hyödynnettäväksi. Viime vuodesta poiketen tapahtumia pääsee itse muokkaamaan rekisteröinnin jälkeenkin.

TULKAA MUKAAN!

 • Miettikää, mitä voitte järjestää, joka koskee joko sosiaalista, taloudellista tai ekologista kestävyyttä.
 • Suunnitelkaa tapahtuma kestävän kehityksen viikolle, viikko 39.
 • Miettikää kumppaneita ja kohderyhmää.
 • Varatkaa mahdolliset luennoitsijat ja tilat. Pohtikaa myös, miten tilaisuuteen kuljetaan.
 • Rekisteröikää tapahtumanne osoitteessa kestavankehityksenviikko.fi, 31.8 mennessä.

Tapahtuma kokoaa niin paikallisia tapahtumia kymmenessä maakunnassa kuin valtakuunnallista ohjelmaa, tapahtumaviikon partnerina toimii Euroopan kestävän kehityksen viikko.


Tapahtumaviikkoa koordinoi Maaseutupolitiikan Kestävän kehityksen viikko- verkoston kautta Svenska lantbrukssällskapens förbund, Suomen Kylät ry ja maakunnalliset kyläyhdistykset.

Lisätietoja:

 • Backlund, Nora

  KEHÅ-verkoston erityisasiantuntija / Svenska lantbrukssällskapens förbund

  Sähköpostiosoite: nora.backlund@slf.fi
  Puhelinnumero: 044 079 7079