Tuore väitöskirja: Kansalaisosallistumisen muutos maaseudun hyvinvointipalveluissa

Hyvän elämän edellytysten varmistaminen (HYMY) –verkoston erityisasiantuntija ja MANE sihteeristön jäsen, maaseutututkija Mari Kattilakoski väitteli 27.5. Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaan aiheesta kansalaisosallistumisen muutos maaseudun hyvinvointipalveluissa.

Kattilakoski tarkastelee väitöskirjassaan hyvinvointivaltion ja maaseudun kansalaisyhteiskunnan välisessä suhteessa ja kansalaisosallistumisessa tapahtuneita muutossuuntia niin maaseudun hyvinvointipalveluissa kuin laajemmin maaseudun paikallisyhteisöissä. Tarkastelussa on, millaisia tarpeita ja mahdollisuuksia kansalaisosallistumiselle maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi tunnistetaan sekä se, millaisia yhteisöllisen palvelutuotannon muotoja maaseudun paikallisyhteisöissä on luotu lähipalvelujen paikalliseen hallintaan.

Tutkimuksessa myös sovelletaan ja kehitetään italialaisten sosiologien paikallisten hyvinvointijärjestelmien teoriaa niin maaseudun paikallisen hyvinvoinnin kuin maaseudun paikallisyhteisöjen ja hyvinvointivaltion välisen suhteen analyysiin. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan, millaisia näköaloja kansalaisosallistuminen ja paikallinen lähestymistapa avaavat kansallisen hyvinvointimallin kehittämiseen.

Väitöskirjan neljän maaseudun paikallisyhteisön tapaustutkimukset ilmentävät kansalaisosallistumisen vahvistumista palvelujen tuottamisen tasolla:

”Maaseudun paikallisyhteisöissä korostuu pyrkimykset lähipalvelujen paikalliseen hallintaan yhteisöllisen palvelutuotannon keinoin vastavoimana hyvinvointipalvelujen etääntymiselle ja markkinoistumiselle. Maaseudun kansalaisyhteiskunnan asemoituminen suhteessa julkiseen palvelujärjestelmään näyttäytyy yhtäältä hyvinvointivaltiota ja julkisia palveluja täydentävänä ja paikkaavana, mutta myös pyrkimyksinä kehittää palvelujärjestelmää sekä haastaa vallitsevaa kehittämissuuntaa vastavoiman ja tekemisen demokratian kautta. Maaseudun kansalaisyhteiskunnan uudenlainen liikehdintä ja asemoituminen suhteessa hyvinvointivaltioon ja julkiseen palvelujärjestelmään heijastelee kansalaistoiminnan muutossuuntia myös suhteessa kylätoimintaan ja sektoreiden kenttään. Eri organisoitumismuotoja hyödynnettäessä toimintaan sekoittuu piirteitä myös yksityisestä sektorista, sekä neljännelle sektorille tyypillinen suora ja proaktiivinen toiminta.”

Tutustu väitöskirjaan Kansalaisosallistumisen muutos maaseudun hyvinvointipalveluissa (Kattilakoski, 2022) Itä-Suomen yliopiston julkaisuarkistossa.

Lisätiedot

  • Kattilakoski, Mari

    HYMY-verkoston erityisasiantuntija, tutkija / Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

    Sähköpostiosoite: mari.kattilakoski@uef.fi
    Puhelinnumero: 050 449 4896

    Erityisasiantuntija maaseutupolitiikan Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseudulla (HYMY) -verkosto.