Tutkimushanke: "Maaseudulla tarvitaan laadukkaita ammatillisen koulutuksen työssäoppimisympäristöjä"

Ammattikoulutuksen reformi asettaa uusia vaatimuksia ammattiopinnoille. Miten työssäoppimista tulisi toteuttaa tulevaisuudessa maaseudulla?

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on, että oppimista tapahtuisi entistä enemmän työpaikoilla. Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä -tutkimushankkeessa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa selvitetään sitä, miten maaseudun pk-yrityksiin voidaan synnyttää laadukkaita työssäoppimisympäristöjä.

- Oleellista on, että työssäoppimisympäristöt tukevat henkilökohtaisia osaamistavoitteita ja ammattitaidon kehittymistä sekä osaltaan alueellisten työmarkkinoiden toimintaa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Timo Suutari.

Tutkimuskohteena on kolme oppilaitosta, jotka sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Kohdealueilla haastatellaan oppilaitosten opettajia, opiskelijoita sekä yritysten edustajia. Tutkimushankkeen hyötyjiä ovat maaseudulla asuvat ja opiskelevat nuoret sekä maaseudulla toimivat pk-yritykset ja ammatilliset oppilaitokset. Hankkeella edistetään tasa-arvoisia mahdollisuuksia laadukkaaseen ammatilliseen koulutukseen.

- Kaikki maaseudun nuoret eivät halua muuttaa isompiin kaupunkeihin, jos koulutusmahdollisuuksia ja riittävän houkutteleva työpaikka olisi löydettävissä omalta kotiseudulta, toteaa hankkeen tutkimusavustaja Marja Enbuska.

Tutkimushankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2019.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Timo Suutari, puh. 050-4151161, timo.m.suutari@helsinki.fi

Tutkimusavustaja Marja Enbuska, puh. 050-3165466, marja.enbuska@helsinki.fi