Tyrnäväläisessä August Sahlsten -lukiossa opiskellaan välillä lähellä ja välillä etänä videoneuvottelulaitteiston kautta

Uutinen

Oulun Lyseon etäpisteenä toimiva lukio on Tyrnävän kunnan ainoa pelkästään toisen asteen opetusta tarjoava koulu. Kaikki koulun opinnot tarjotaan monimuoto-opetuksena kolmen eri vuosikurssin yhteensä noin 70 opiskelijalle.

Paikallisen juustomestarin mukaan nimetty ja vanhan juustolan tiloissa toimiva August Sahlsten -lukio perustettiin Tyrnävälle 2018. Kunnalla oli aiempaa kokemusta samankaltaisesta opetuksesta, sillä vuosina 1997-2011 paikalla toimi toinen monimuotolukio. Seitsemän vuoden tauon jälkeen kunnassa todettiin toiminnalle olevan edelleen tarvetta ja lukio perustettiin yhteistyössä Oulun Lyseon ja Tyrnävän kunnan kanssa.

Hallinnollisesti AS-lukio on osa Oulun Lyseon lukiota ja opiskelijahuolto tulee kunnalta. Siihen kuuluvat erityisopettajat, koulupsykologi, kouluterveydenhuolto, kouluruokailu sekä kiinteistö ja sen ylläpito. Lisäksi koulukuljetus on järjestetty yhteisesti yläkoululaisten kuljetuksen kanssa ja se on tyrnäväläisille lukiolaisille ilmaista.

”Tämä jako lyseon ja kunnan välillä on toiminut todella luonnollisesti. Varsinkin kiinteistön hoito on ollut tärkeää hoitaa paikan päällä kunnan toimesta. Erinomaisesti on toiminut myös kouluruokailu, joka järjestetään noin puolen kilometrin päässä lukiorakennuksesta Kuulammen koululla”, kertoo Oulun Lyseon apulaisrehtori Päivi Pirilä.

Itse lukiorakennuksessa on kolme luokkahuonetta ja auditorio, joista löytyvät videoneuvottelulaitteet ja isot televisioruudut. Niiden kautta opettajat pystyvät opettamaan myös etänä. Yleensä koululla on käynnissä kolme eri oppituntia, mutta lisätilaa tarvittaessa käyttöön otetaan auditorio tai vastapäätä sijaitsevan kirjaston sali. Lukiorakennuksessa on myös opiskelijoiden vapaasti käytettävissä pienet keittiö- ja opiskelijatilat. Opiskelijoilla on omat avaimet lukiotiloihin ja lupa kulkea vapaasti tilassa koulupäivien aikana.

AS-lukion tilat pääosin rakennuksen oikeanpuoleisessa päädyssä (vaaleanpunainen alue).

Monimuoto-opetus sujuu lukiolaisilta ongelmitta

Lähtökohtaisesti AS-lukion opettajat tekevät aina noin kaksi oppituntia etänä ja yhden paikan päällä. Aikataulu vaihtelee opettajakohtaisesti, mutta koululla pyritään siihen, että ainakin yksi opettaja kävisi paikalla päivittäin. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajat pyrkivät olemaan läsnä enemmän, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus varata aikaa keskustelulle heidän kanssaan oppituntien ulkopuolellakin. Lisäksi paikalla käy säännöllisesti opiskelijahuoltohenkilökuntaa sekä nuorisotyötä tekeviä aikuisia. Joskus opiskelijat ovat kuitenkin lukiolla keskenään.

”Meillä ei ole tästä opetusmuodosta huonoja kokemuksia. Lukiolaiset käyttäytyvät hyvin ja ottavat itsenäisesti vastuuta tekemisestään. Syksyn uudet opiskelijat saattavat aluksi olla hiukan rauhattomampia uusissa tiloissa, mutta myös he asettuvat pian omiin uomiinsa”, Pirilä valottaa.

Koulukyytien vuoksi AS-lukiolaisten koulupäivät ovat päivittäin kello kahdeksasta kolmeen. Lukujärjestykset ovat sen vuoksi tiukemmat ja kurssitarjotin ei ole yhtä monimuotoinen kuin toisissa lukioissa. Valinnaisia kursseja löytyy kuitenkin niistä kiinnostuneille.

”Tällä hetkellä meillä voi osallistua esimerkiksi ammattikorkeakoulun biotalouskursseille sekä IB-lukion natiiviopettajan englanniksi järjestämille Business & Management -kursseille”, Pirilä kertoo.

Lisäksi kurssitarjotintaan voi täydentää osallistumalla Oulun Lyseon lukion ja aikuislukion eLukion kursseille. Sen tarjoamia kursseja toteutetaan etänä verkon välityksellä. ”Tiedän että esimerkiksi muutama AS-lukiolainen opiskelee eLukion kautta kieliä, joita lukiossa ei opeteta”, Pirilä kertoo.

August Sahlsten -lukion esimerkkilukujärjestys 1. ja 2. vuosikurssin oppilaille:

Tiistai

Aamu

Ruotsi – opettaja lähiopetuksessa

Opinto-ohjaus – opinto-ohjaaja etänä

Aamupäivä

Ruotsi – opettaja lähiopetuksessa

Yhteiskuntaoppi – opettaja lähiopetuksessa

Ruokailu

Alkuiltapäivä

Biotalouskurssi – opettaja etänä

Business & Management – opettaja etänä

Iltapäivä

Englanti – opettaja etänä

Matematiikka – opettaja etänä

AS-lukion sisäänkäynti.

Opiskelijoiden ryhmäytyminen on helppoa ja opettajiin pääsee tutustumaan jopa läheisemmin kuin isossa lukiossa

Moni AS-lukiolainen tuntee toisensa valmiiksi Tyrnävältä jo ennen lukiota ja ilmapiiri koululla onkin todella hyvä. Opiskelijoiden ryhmähenki on tiivis.

”Tiukan lukujärjestyksen vuoksi ryhmät eivät paljoa vaihtele verrattuna tavanomaiseen lukioon, joka auttaa ehdottomasti ryhmäytymisessä ja sitä kautta opiskelijoiden viihtymisessä. Lisäksi mukavat tilat ja tietysti lyhyet koulupäivät ja koulumatka ovat lukion hyviä puolia opiskelijoille”, Pirilä kertoo.

Kouluarkeen kuuluvat myös erilaiset tapahtumat AS-lukion tiloissa, kuten joulu- ja kevätjuhlat sekä ryhmäytymisiltapäivät. AS-lukiolaiset järjestävät lisäksi ahkerasti omia tilaisuuksiaan, joihin usein kutsutaan mukaan myös opettajia. 

”Opettajat opettavat todella mielellään AS-lukiossa ja kokevat jopa, että opiskelijoihin pääsee tutustumaan henkilökohtaisemmin lukion pienen koon vuoksi”, Pirilä sanoo.

Etäopettaminen on tietysti erilaista lähiopetukseen verrattuna ja opiskelijoiden aktivoiminen tunneilla vaatii omaa osaamistaan. Lämpimät suhteet opiskelijoihin ovat kuitenkin taanneet sen, ettei ongelmia ole oikeastaan tullut. Kurinpitokaan ei tuota opetuksessa ongelmia, sillä luokkatilan äänet kuuluvat opettajalle myös etänä.

Ilman AS-lukiota tyrnäväläisten täytyisi lähteä opintojen perässä Kempeleeseen tai Ouluun, joka lisäisi omia kustannuksia ja koulupäivän pituutta pelkkien matkojen takia. Osa kunnan lukiolaisista käy silti lukionsa ulkopaikkakunnilla, mutta vaihtoehdon antaminen on kunnalle tärkeää. Monelle AS-lukiolaiselle on myös mieluisaa, että päättötodistus tulee Oulun Lyseon lukiolta. Muiden Oulun Lyseon lukion opiskelijoiden kanssa järjestetään lisäksi tapahtumia Oulussa kuten penkkarit tai vanhojen tanssit.

AS-lukion ala-aulan oleskelualue.

Koronapandemian vuoksi etäopetukseen siirtyminen ei AS-lukiossa paljoa hätkäyttänyt

Monimuoto-opetuksen lisäksi kaikki opiskelijoiden käyttämät oppimateriaalit ovat digitaalisia. Pirilä kokeekin, että opiskelijat oppivat vastuullisiksi ja taitaviksi teknologian käyttäjiksi opetusmetodeista johtuen. Myös opettajat pääsevät kehittymään omassa työssään etätyökalujen osalta.

”Etäopetus on ollut jopa niin toimivaa, että sattuipa eräs opiskelija kommentoimaan sitä, ettei aina edes huomaa kiinnittää huomiota siihen onko opettaja fyysisesti tilassa vai ei”, Pirilä naurahtaa.

Koronavirustilanteen vuoksi etäopetukseen siirtyminen ei myöskään tuonut mitään ongelmia AS-lukiolaisille, siinä missä Oulussa muutos aiheutti alkuun nikottelua lukiolaisten keskuudessa.

”Nyt kun etäopetukseen tuli valtakunnallisesti pakkoharjoitus, niin voi olla, että sen järjestäminen tulevaisuudessa ei kuulostakaan enää niin mahdottomalta”, Pirilä pohtii.

Monimuoto-opetus voi olla järkevä välimuoto, jossa kustannuksia voidaan jakaa kunnan tai esimerkiksi usean eri lukion kesken.

”Lukiolaiset ovat toki hyvä ikähaarukka monimuoto- tai etäopetukseen, sillä he ovat lähtökohtaisesti motivoituneempia opiskelustaan”, Pirilä jatkaa.

Mikäli etä- tai monimuoto-opetuksen kehittäminen omalle koululle on mielessä, kannattaa Pirilän mukaan käydä rohkeasti tutustumassa kouluun, jossa toimintaa jo harjoitetaan.

AS-lukion suurin luokka, jonne mahtuu 30 opiskelijaa.

Teksti: Ellinoora Havaste
Kuvat: Päivi Pirilä

Lisätietoa

 • Töyli, Päivi

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Turun yliopiston Brahea-keskus

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@utu.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 189 1929

  Maaseudun kehittäminen, maaseutu- ja ruokayrittäjyys, lähiruoka

 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.