Uusi rahoitus harvaan asuttujen alueiden taide- ja kulttuuritoimintaan

Uutinen

Taiteen edistämiskeskus Taikessa on auki haku harvaan asuttujen alueiden taide- ja kulttuuritoiminnan edistämiseen. Jaettavalla erityisavustuksella tuetaan hankkeita, joissa toteutuu alueiden asukkaiden osallisuus ja paikalliset lähtökohdat. Haku on auki 8.6. saakka.

Kertaluonteisen rahoituksen taustalla on harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän päätös. Harvaan asuttujen alueiden aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu-luokitukseen.

”Haku on suunnattu yhteisöille, kuten yhdistyksille ja osuuskunnille, mutta myös esimerkiksi kunnille. Erityisavustusta jaettaessa otetaan huomioon hakijayhteisöjen kotipaikka, mutta rahoitusta voi saada myös, mikäli hanke kohdistuu selkeästi näille alueille ja niiden asukkaisiin”, sanoo Taiken erityisasiantuntija Antti Huntus.

Taidehankkeiden ja taiteilijoiden työllistämisen ohella tuki kattaa laajasti erilaiset kulttuurisisällöt. Tukea voivat saada mm. kulttuurimatkailuun tai aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvät hankkeet. Yleisenä tavoitteena on, että avustusten myötä alueiden kulttuuriaktiivisuus lisääntyy. Tuki jakaantuu vuosille 2022–2023.

Harvaan asutuilla alueilla asuu vajaat 300 000 suomalaista. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana isoista keskuksista ja alueen asutusrakenne on hajanaista. Näillä alueilla on puhtaasti maantieteellisistä syistä johtuvia haasteita taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuudessa.

”Tarkoitus on tukea laajasti eriluonteisia hakijoita ja hankkeita. Oleellista on taiteilijoiden työllistyminen sekä asukkaiden mahdollisuus osallistua ja saada laadukasta kulttuurisisältöä. Pyrimme turvaamaan myös pienten yhdistysten mahdollisuudet osallistua hakuun, sillä omarahoitusosuudelle ei aseteta prosenttimääräistä rajaa”, Huntus kertoo.

Avustuksen hakemisen yhteydessä käytetään myös neuvottelumenettelyä. Se tarkoittaa, että joidenkin hakijoiden kanssa voidaan käydä tarkentavia keskusteluja hankkeista vielä hakemuksen jättämisen jälkeen.

Taiteen edistämiskeskus sai maa- ja metsätalousministeriöltä yhteensä 2 500 000 euroa jaettavaksi harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen.

Siirry Taiken hakuilmoitukseen (taike.fi).

Taike järjestää uuteen tukeen liittyviä rahoitusinfoja verkossa. Seuraava info järjestetään 1.6. klo 10. Infotilaisuuden lisätiedot Taiken tapahtumasivuilta.

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Taiken nettisivuilla 11.5.2022.