Uutta ja ajankohtaista tietoa nuorten yrittäjyydestä esiteltiin 4.3.2020 Helsingissä

Uutinen
Juha Rutanen avasi miniseminaarin.

Neljä nuorten yrittäjyyteen keskittyvää tutkimushanketta on tuottanut uutta tietoa ja ymmärrystä nuorten yrittäjien kohtaamista haasteista, tavoitteista ja toimintamahdollisuuksista maaseudulla.

Hankkeiden tuloksia käsiteltiin keskustelevassa miniseminaarissa 4.
maaliskuuta. Tilaisuuden järjesti Maaseutupolitiikan neuvoston Osaaminen
ja työllisyys -verkosto.

Tilaisuuden avasi Juha Rutanen Maaseutupolitiikan neuvoston Osaaminen ja työllisyys -verkostosta. Rutanen nosti esiin erityisesti maaseudun tärkeän roolin suomalaisessa yrittäjyydessä. Hän peräänkuulutti uutta tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä palveluja ja verkostoja alueelle tarvitaan varsinkin nuorten yrittäjyyden edistämiseen.

Katso Juha Rutasen puheenvuoro Turun yliopiston Brahea-keskuksen Youtube-kanavalta.

Nuorten yrittäjämyönteisyys nousussa

Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai piti puheenvuoron nuorten yrittäjien yrittäjyyspolitiikasta.

Manai totesi, että nuorten yrittäjyysmyönteisyys on nousussa ympäri maailmaa. Suomessakin joka kolmatta nuorta kiinnostaa mahdollisuus ryhtyä yrittäjäksi. Nuorille on kuitenkin tehtävä tilaa yhteiskunnassa, esimerkiksi panostamalla heidän mahdollisuuteensa vaikuttaa myös vähemmän virallisia kanavia pitkin siihen, minkälaiseksi suomalainen yrittäjyys muovautuu.

Katso Aicha Manain puheenvuoro Brahea-keskuksen Youtube-kanavalta.

Yrittäjyysstrategian valmistelua esiteltiin

Neuvotteleva virkamies Jaana Lappi työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiot ja yritysrahoitus -osastolta esitteli tilaisuudessa hallituksen uuden Yrittäjyysstrategian valmisteluprosessia.

Lähes valmiista strategiasta ollaan järjestämässä myös 10.3. keskustelutilaisuus. Tärkeänä lähtökohtana strategialle Lappi piti mahdollisuutta luoda luottamusta kentälle ja tehdä Suomesta entistä houkuttelevampi maa yritysten luontia ja yrittäjänä toimimista varten sekä sijoituskohteena.

Katso Jaana Lapin puheenvuoro Turun yliopiston Brahea-keskuksen Youtube-kanavalta.

Neljän tutkimushankkeen tulokset esiteltiin

Nuorten yrittäjäaktiivisuus erilaisilla alueilla ja yrittäjyyden edistäminen -hanke

Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta esitteli Nuorten yrittäjäaktiivisuus erilaisilla alueilla ja yrittäjyyden edistäminen –hankkeen tuloksia.

Tutkimuksen mukaan vaikuttavimmat syyt siihen, että nuoret kokevat yrittäjyyden omaksi ovat yrittäjyyden vetovoimaisuus, nuorten oma osaaminen sekä kynnys aloittaa yrittäjyys tai jatkaa perheyritystä. Ympäristön tarjoamat puitteet ja sparrausmahdollisuudet vaikuttavat sen sijaan paljon vähemmän.

Katso Tuomas Kuhmosen puheenvuoro Brahea-keskuksen Youtube-kanavalta. 

Nuorten yrittäjyyspolut ja yrittäjyysopetus maaseudulla -hanke

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun professori Jarna Heinonen esitteli nuorten yrittäjyyspolkuihin ja yrittäjyysopetukseen maaseudulla kohdistunutta tutkimusta. Heinonen myös painotti kuntatoimijoiden yhteistyön tärkeyttä yrittäjyyden edistämiseen maaseudulla.

Katso Jarna Heinosen puheenvuoro Brahea-keskuksen Youtube-kanavalta.

Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisen oppimisympäristöjen yhteiskehittäjänä -hanke

Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä –hankkeen tuloksia esitteli projektipäällikkö Timo Suutari Helsingin yliopisto Ruralia-instituutista.

Suutari valotti puheenvuorossaan varsinkin ammatillisen koulutuksen ja yrittäjyyden yhteyttä. 2018 tapahtuneen ammatillisen koulutuksen reformin seurauksena työelämässä oppiminen nousi suurempaan rooliin.

Keskeisinä löydöksinä oppilaat, opettajat ja yritykset suhtautuivat positiivisesti muutokseen, mutta varsinkin opetusvastuun jakaminen vaatii erityistä työtä uudessa systeemissä.

Katso Timo Suutarin puheenvuoro Brahea-keskuksen Youtube-kanavalta.

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa maaseudulla -hanke

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Olli Lehtonen puhui tilaisuudessa paikkariippumattomuudesta tulevaisuuden nuorten palveluissa maaseudulla.

Lehtonen totesi, että tulevaisuudessa palveluita olisi parannettava alueellisesti, jotta maaseudun nuoret saavat tarvitsemaansa ohjausta ja palveluja työllisyyteen ja yrittäjyyteen. Hän peräänkuulutti erityisesti yhteistyön lisäämistä ja koordinaatiota palveluverkkoihin ja palvelujen välille.

Katso Olli Lehtosen puheenvuoro Brahea-keskuksen Youtube-kanavalta.

Nuoret yrittäjät kertoivat omista kokemuksistaan

Tilaisuudessa puhuivat lopuksi myös kaksi nuorta maaseudun yrittäjää. Topi Tulla ja Erika Englund kertoivat omasta polustaan yrittäjiksi sekä millaista on toimia nuorena yrittäjänä maaseudulla.

Katso Topi Tullan (Tiiholan TOKA Ky, Kangasniemi) puheenvuoro Brahea-keskuksen Youtube-kanavalta.

Katso Erika Englundin (Söderby-Boden Oy Ab/ Islandriddles, Porvoo) puheenvuoro Brahea-keskuksen Youtube-kanavalta.

Tilaisuuden materiaalit

Tilaisuuden materiaalit ovat katsottavissa Maaseutupolitiikan Slideshare-kanavalta. Tilaisuuden esittelymateriaalit puhujajärjestyksessä:

  Katso tilaisuuden loppukeskustelu Brahea-keskuksen Youtube-kanavalta.

  Lisätietoa

  • Rutanen, Juha

   TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

   Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
   Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

   Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.

  • Valtari, Heidi

   Erityisasiantuntija

  • Koski, Eero

   Erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan Osaaminen- ja työllisyys OTE -verkosto / opetus- ja kulttuuriministeriö

   Sähköpostiosoite: etunumi.sukunimi@minedu.fi
   Puhelinnumero: 050 3585 493